SBIO

AcronymDefinition
SBIOSports Business Industry Online (career opportunity and news)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
SBIO's top holdings include Akorn (AKRX), Receptos (RCPT) and Seattle Genetic (SGEN).
Os na fydda i'n bwyta pan na ddylwn i, fydd hi'm yn sbio arnai 'fel'na' na fydd?
Dyna lle roedd hi, yn gorwedd ar ei bol ac yn sbio'n hurt arna i.
Eistedd wedyn ar gadair oedd yn socian wlyb oherwydd y glaw trwm (oedd wedi peidio ers tua hanner awr diolch i''r drefn) a sbio i fyny ar y creadur anffodus hwnnw oedd newydd neidio allan.
Ro'n i wedi ei gael yn anrheg o Tseina gan rywun a rioed wedi sbio arno fo, a do'n i methu gweld y cyfarwyddiadau am eu bod nhw mor fach - ac mewn Tsieinieg beth bynnag.
Dw i'n byw o un garreg filltir i'r llall rwan, maen nhw wedi dweud wrtha i beidio sbio ymlaen lot."
Ond pan ro'n i'n mynd allan i'r ardd i glirio mhen, ro'n i'n clywed hymian fy ngwenyn yn y blodau ar y coed, felly yn mynd yn nes i sbio arnyn nhw'n agos, agos, ac ro'n i'n ymlacio'n syth.
Doedd sbio ar luniau o'r lle ddim yn ddigon da, ro'n i angen gweld ac arogli a theimlo ardal y Burren drosof fi fy hun felly dyma ffonio ffrind i weld os oedd ganddi awydd trip hydrefol efo fi.
Ond roedd Stephen ar y piano yn arbennig hefyd, fel roedd Dilys o Ddolgellau, oedd yn gallu chwarae heb sbio ar ei dwylo o gwbl.
"Pan dwi'n sbio ar hon y prif beth ella sy'n dod i'r meddwl, yw bod 'na ryw frys, rhyw awydd i gladdu Frida fan hyn a rhoi diwedd ar y bennod erchyll yn hanes y teulu.
Er gwaetha'r 'ap' a'r map, doedden ni ddim yn gwybod ble i sbio na lle i fynd am sbel, ond buan mae rhywun yn dod i ddeall y drefn.
Ond dyna fo, does gen i'm mynedd efo pobl sy'n penderfynu sut gymeriad ydach chi dim ond wrth sbio ar eich ewinedd.