SCENI

AcronymDefinition
SCENISunshine Coast Enterprise Needs Investigation (Australia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ona ce zasigurno biti korisna svim filolozima u nas--od studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija pa sve do nastavnika i znanstvenika, a autoricino e-frazeografsko djelo s nestrpljenjem iscekujemo s obzirom na to da na tom mjestu na hrvatskoj frazeografskoj sceni postoji praznina.
Buduci da u tome razdoblju jos ne postoji svjesno obiljezavanje sintaktickih funkcija (Tomasello, 2006), neznatno se pojavljivanje kosih padeza (akuzativ, genitiv, lokativ i dativ) moze objasniti okamenjenim izrazima (koji imaju istu funkciju kao i holofraze, odnosno cjelovito su nauceni iskaz koji se upotrebljava da bi se iskazala cjelokupna komunikacijska nakana o odredenoj iskustvenoj sceni).
Ovaj je uradak velik doprinos njemackoj leksikografiji samim time sto je prvi ovakve vrste na toj sceni. Svaki ce njegov korisnik zasigurno saznati mnogo novoga bez obzira na to radi li se o izvornom govorniku njemackoga ili ne.