References in periodicals archive ?
Ordino che sia promulgate mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il Io marzo 2015, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.
Se establece el dia 1 de marzo como fecha de entrada en vigor, antes de ser publicados en Acta Apostolicae Sedis.
(26) Pius XII, Address to the First International Symposium on Genetic Medicine, Rome, September 7, 1953, Acta apostolicae sedis 45 (1953) 596-607, at 605.
(29) <<Et quoniam divino Apostolici primatus iure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus, eum esse iudicem supremum fidelium, et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri; Sedis vero Apostolicae cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius licere iudicare iudicio.
Congregatio exprimir et exercet Sedis Apostolicae sollicitudinem circa formationem illoruta qui ad sacros Ordines vocantur>>.
105 Acta Apostolicae Sedis 22 (1930) 539-92 (the encyclical was issued 8 January 1931, under the date of 31 December 1930).
150 asi disponia: <<Etsi sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fiat, clericus statum clericalem amittit: 1 ipso iure, in casibus expressis; 2 sententia iudiciali aut decreto administrativo, ad normam canonis 151; 3 rescripto Apostolicae Sedis, ad instantiam ipsius clerici concesso; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas atque nonnisi post congruum probationis tempus, ab Apostolica Sede, audito proprio clerici Ordinario, conceditur; 4 per decremm dimissionis e statu clericali ex officio ad normam iuris prolatum; 5 poena legitime irrogata quae dimissionem e statu clericali secumfert>>.
51 "Christmas Message of 1948," Acta Apostolicae Sedis 41 (1949) 5-15.
Cuanto hemos deliberado con esta carta apostolica en forma de motu proprio, ordenamos que tenga firme y estable vigor, no obstante cualquier disposicion contraria aunque sea digna de particular mencion, y que se publique en el comentario oficial Acta Apostolicae Sedis.
La normativa sostanziale comunque e praticamente condensata nella Lettera della Congregazione al vescovi e pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis. La normativa procedurale, poi riprende le procedure generali fissate dal Codice di Diritto Canonico>>.
Acta apostolicae sedis 17 (1884) 556; 22 (1889) 748; 28 (1895) 383-85; 30 (1897) 703-5; 35 (1902) 162.
2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.