SEIBR

AcronymDefinition
SEIBRSouth Eastern Indiana Board of Realtors (est. 1949)
References in periodicals archive ?
Lansiwyd WIDI yn ffurfiol ym mis Mawrth 2017, ac mae wedi sefydlu 4 gradd ran amser BSc (Anrh) mewn: Systemau Data a Gwybodaeth; Busnes a Systemau Gwybodaeth; Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seibr Ddiogelwch a Pheirianneg Meddalwedd.
Ac os fydd Macdonalds a chaffis seibr wedi cyrraedd Gbara.
Seren `respecto fi' Seibr cywilyddus y BBC fyddai'r prif atyniad, Clwb Ivor Bach fyddai yng ngofal y bar a'r DJs Saesneg trendi, a Rhodri Williams yn gyfrifol am y Siampn.