SEML

AcronymDefinition
SEMLSolar Eclipse Mailing List (newsgroup)
SEMLSino Estates Management Limited (est. 1979; Hong Kong)
SEMLSemi-Extensible Markup Language (computing)
SEMLScanning Electron Microscopy Laboratory (Greece; School of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki)
References in periodicals archive ?
Lexical representations of Aktionsart classes (Van Valin 2005, 45) Aktionsart class Logical structure (a) State pred' (x) or (x, y) (b) Activity do' (x, [pred' (x) or (x, y)]) (c) Achievement INGR pred' (x) or (x, y) INGR do' (x, [pred' (x) or (x, y)]) (d) Semelfactive SEML pred' (x) or (x, y) SEML do' (x, [pred' (x) or (x, y)]) (e) Accomplishment BECOME pred' (x) or (x, y) BECOME do' (x, [pred' (x) or (x, y)]) (f) Active Accomplishment do' (x, [[pred.sub.1]' (x, (y))]) & INGR [pred.sub.2]' (z, x) or (y) (g) Causative [alpha] CAUSE [beta], where [alpha], [beta] are logical structures of any type
Should the joint venture not fulfil the minimum work obligation, the joint venture's gross liability to the government would be USD 7.5m (USD1.125m net to SEML).
Semelfactives contain SEML. In addition, causation is treated as an independent parameter which crosscuts the five basic and derived Aktionsart classes, hence the ten classes in (3).
Lexical representations for Aktionsart classes Verb Class Logical Structure STATE predicate' (x) or (x, y) ACTIVITY do' (x, [predicate' (x) or (x, y)]) ACHIEVEMENT INGR predicate' (x) or (x, y), or INGR do' (x, [predicate' (x) or (x, y)]) SEMELFACTIVE SEML predicate' (x) or (x, y) SEMI, do' (x, [predicate' (x) or (x, y)]) ACCOMPLISHMENT BECOME predicate' (x) or (x, y), or BECOME do' (x, [predicate' (x) or (x, y)]) ACTIVE ACCOMPLISHMENT do' (x, [predicate1' (x, (y))]) & INGR predicate2' (z, x) or (y) CAUSATIVE [alpha] CAUSE [beta], where [alpha], [beta] are logical structures of any type
Mae'r stori afaelgar yn cael ei dweud mewn iaith weddol seml, gydag ychydig o eirfa ar waelod pob tudalen, a'r geiriau hynny wedi'u hamlygu gyda phrint trwm ar y dudalen.
Mae'r pen yn un mawr o ystyried pa mor eiddil ydi'r corff, ac ar y pen mae yna ddwy lygad gyfansawdd fawr yn ogystal a thair llygad seml. Un ffordd o wahaniaethu rhwng gwesynnod a mursennod ydi drwy edrych ar eu pennau nhw.
Wel, mynd ati fel y gwnaeth Buffy, pefren o ferch ddeinamig gyda chriw bach o wirfoddolwyr gan greu canolfan o dan amgylchiadau digon amrwd - olion cawod mewn cwt o swyddfa a chegin seml.
Ac mae'n gas gen i gyfaddef, er i mi ei nodi yn fy nyddiadur, mai'r bore wedyn y cofiais am y fath weithred seml. Cafwyd darlun trawiadol ar dudalen flaen yr Independent on Sunday gyda thirlun dinasoedd fel Shanghai mewn tywyllwch llwyr.
Meirionydd, sir fynyddog, a seml ei chalon hi Yw'r Bala, tarddle'r Ddyfrdwy, a tharddle'n haddysg ni.
Dymuniad Mandela yw cael ei gladdu gyda charreg fedd seml yn Qunu, y man lle cafodd ei eni a'i fagu.