SERTH

AcronymDefinition
SERTHSatisfactory Evidence Received This Headquarters
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Roedd y llwybr i lawr yn eithaf serth ac yn fy nilyn, roedd swn dwr.
Paula Kennedy, chief executive of Melin Homes, said: "The Bryn Serth scheme is excellent news for Blaenau Gwent.
Newly-widowed Stella Serth of Tasmania was fined pounds 200 for dancing on her husband's grave and singing Who's Sorry Now.
Mae'r llwybr yma, Llwybr y Rhaeadr, sydd ryw filltir o hyd yn dilyn ochr y nant, ond mae llwybr arall hefyd, sef Llwybr y chwarelwyr, sydd tua phedair milltir o hyd ac yn daith eithaf anodd gyda dringfeydd hir a disgynfeydd serth. Y wobr am ddilyn y llwybr hwn ydi golygfeydd da o Gader Idris, rhaeadrau ac adfeilion chwarel Bryn Eglwys.
Heddiw, mae'r digwyddiad 199.5 =km yn dechrau yn Charleroi ac yna'n teithio'n ddwyreiniol i Huy, lle mae'r seiclwyr yn gwneud tair lap o gylchdaith galed gan gynnwys dringo mur serth Huy sydd rhwng 15% a 26% o serthrwydd.
Dim ond un fer, ond un hurt o serth. Lwyddais i rioed i'w gwneud hi ar fy Raleigh Twenty tri gr yn blentyn, ond roedd Dad yn deud ei fod o'n gallu ei gneud hi pan oedd o'n fachgen ...
Heddiw, mae'r digwyddiad 199.5 km yn dechrau yn Charleroi ac yna'n teithio'n ddwyreiniol i Huy, lle mae'r seiclwyr yn gwneud tair lap o gylchdaith galed gan gynnwys dringo mur serth Huy sydd rhwng 15% a 26% o serthrwydd.
(5.) The Welsh adjective serth 'discourteous, insulting, vulgar, coarse, obscene' is in all likelihood merely a specialized use of the homophonous adjective serth 'steep, sloping' (see the alternative derivation by Pokorny 1959: 1023).
Ac mae'r 'topiau' yna'n uchel a serth, yn enwedig gan fod rhyw grinc wedi tynnu arwydd Ln Las o'i fan cywir yn Llanbedr, olygodd ein bod ni wedi dringo i fyny ac i fyny heibio Tyddyn Felin, nes ein bod ni'n wan.
THE following news item was aired recently on Sydney's Channel Nine and you'll hear nothing funnier on British TV, Rory Bremner included: "Newly-widowed Stella Serth was yesterday fined 400 dollars for a breach of public order by dancing on her husband's grave singing Who's Sorry Now?"
Mae'n cyfarfod a Philip Jones, sy'n gweithio yn y ganolfan, ac yn cael ei thywys i lawr i'r hen ogofau llechi 70 medr o dan y ddaear, ar y rheilffordd fferniciwlar mwyaf serth ym Mhrydain.
Mae'n cyfarfod a Philip Jones, sy'n gweithio yn y ganolfan, ac yn cael ei dywys i lawr i'r hen ogofau llechi 70 medr o dan y ddaear, ar y rheilffordd ferniciwlar mwyaf serth ym Mhrydain.