SETSE

AcronymDefinition
SETSESingle Electron Transistor Scanning Electrometer (microscope)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Nicholson, W.K., Setse, R., Hill-Briggs, F., Cooper, L.A., Strobino, D., & Powe, N.R.
A ka no ba gona gee setse ba hwile, e le ditopo, goba a boa thapama go tla go ba boloka (letl.88) (Mphahlele, 1994:88).
Fa a buisa phuthego ya kgotla ya lenaneo la nyeletso lehuma kwa kgotlaneng ya Ikageleng mo Selebi Phikwe, mogolwane mo lephateng la dikgwa, Rre Julius Modikwa a re go setse go na le bangwe ba ba beileng phane botsetse.
bo setse moo a tswang teng (it remained where he came from1/his being is left where he came from (2));
O boletse fa khansele-potlana eo e simolodisitswe ka 2011 mme e setse e itshetletse mo nakong ya gompieno, ka jalo a gwetlha badiredi go tswelela ba dira le maphata a mangwe, ba-na-le seabe botlhe ka tshwaragano e le yone konokono mo go iseng kkansele kwa pele.
Le eena Mosito, joaloka makoloane a tsoang mophatong, boshemane bo ne bo setse bo echa le mophato koana, bonna ba hae, e leng thuto, a e-tla a bo phuthile ka kobo.
A re e ne ya tsala mme ya oketsega go nna masome a matlhano le bone, mme mo nakong ya gompieno o setse a rekisitse e le lesome le bobedi.
botho-tho bja gagwe e setse e le nako-jeno le nako ile, mme bo fetoga nako-tla bo ntse bo e-ya ka gobane nako-tlaa ke ngwana wa nako-jeno le setlogolo sa nako-ile.
'Ga re santse re akabetse ka se re se bonang re bona diphiri di setse di atumela setopo sa monnamogolo, ga ise re re kamoso re bo re itatlha mo koloing re leba kwa go se re se bonang,' she said with tears on her eyes as she recalled the sorrow that engulfed her then.
Baeteledipele ba buile se kwa thuto puisanong kwa Serowe morago ga go lemoga fa bana bangwe ba sotlega fa ba bangwe ba setse ba inaakantse le nnotagi le botlhokatsebe ba sa le bannye.