SFRJ

AcronymDefinition
SFRJSocialist Federal Republic of Yugoslavia
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ministry of Internal Affairs 2012a, 'Pravna zgodovina izbrisa (do Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju statusa drzavljanov drugih drzav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD-B), viewed 20 March 2016, http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/izbrisani/Pravna zgod ovina izbrisa.doc
--2012b, 'Kaj prinasa Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju statusa drzavljanov drugih drzav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (novelo ZUSDDD-B)?', viewed 16 March 2016, http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/ izbrisani/zusddd_b.doc
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju statusa drzavljanov drzav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 2010 (ZUSDDD-B), viewed 20 March 2016, http://zakonodaia.gov.si/rpsi/r09/predpisZAKO5729.html
Zakon o urejanju statusa drzavljanov drugih drzav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 1999 (ZUSDDD), viewed 20 March 2016, http://www.uradnilist.si/1/obiava.isp?urlid=199961&stevilka=2913
Jovan Krajcinovic, as well as partial "Austin Moore" endoprosthesis (Figure 9 a) which were successfully produced and incorporated all over SFRJ.
(27.) Savezni sekretarijat za inostrane poslove, "Informacija o odnosima i saradnji SFRJ sa Evropskom ekonomskom zajednicom," 16 December 1974, Belgrade: Diplomatic Archive of the Ministry of Foreign Affairs, 1974.
(39.) Misija SFRJ pri EEZ, "Socijalna problematika u novom sporazumu sa EZ," 23 January 1978, and Savezni komitet za rad i zaposljavanje, "Izvestaj sa sastanka grupe za socijalna pitanja SFRJ-EEZ," 10 March 1978, Belgrade: Diplomatic Archive of the Ministry of Foreign Relations, 1978.
(40.) Misija SFRJ pri EEZ, "Iz razgovora Tomasevica u aparatu EEZ," 6 February 1978, Belgrade: Diplomatic Archive of the Ministry of Foreign Relations, 1978.
(1994), 'Ekonomski tokovi na prostoru SFRJ i modaliteti njihovog obnavljanja' ('Economic flows in the area of SFR Yugoslavia and means for their renewal') in Tomislav Popovic (ed), Strategija povratka Jugoslavije na svetsko trziste (Strategy for Yugoslavia's Return to the World Market), Belgrade, Institut ekonomskih nauka.
1975 Konglomerat kot nacin rasti podjetja v gospodarstvu SFRJ [The conglomerate as type of company growth in the Yugoslav economy).
(In Bosnian: Pregledna karta brzina savremenih vertikalnih pomjeranja Zemljine kore u SFRJ.) Kongres geodetskih inZenjera i tehni?ara Jugoslavije, Sarajevo.
(In Bosnian: Osnovna geoloska karta SFRJ.) Institut za geologiju "Geoin[]enjering", Sarajevo, Bosnia.