SGET

AcronymDefinition
SGETSt. George Educational Trust (International Third Position)
SGETSite General Employee Training
References in periodicals archive ?
Cabins are currently owned by their original owners who can choose to resale through SGET if they wish to do so.
It will be freely available for download on the SGET website according to the SGET terms of membership - both for SMARC developers as well as for users and carrier providers.
It is thanks to the quick and efficient work of the SGET and its members that the manufacturer-independent specification of the new SMARC standard, initiated by Kontron, was completed in 2012.
Roedd y ddwy sgets yn haeddu ennill am wahanol resymau.
Fel y dywedodd Tudur Owen (sydd wedi gwrthod gwobrwyo sgets 'hiliol' yn y gorffennol), "Os bydda i'n gwneud hwyl am ben person neu grwp - a fyddwn i'n fodlon ei wneud o a nhwtha'n sefyll yn y stafell yn edrych arna i?
Mae cystadlaethau Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru yn amrywiol ac yn rhai na welwch mewn nifer o eisteddfodau eraill megis y Bwletin Newyddion, y meimio i gerddoriaeth a'r sgets yn ogystal 'r cystadlaethau canu a llefaru i ni wedi arfer eu gweld ar y llwyfan.
Mae'r pentref wedi dod i'r amlwg diolch i sgets gan y ddeuawd gomedi boblogaidd hynny, Little Britain, a heno bydd Dai yn ceisio canfod os mai Gwynne Davies yw'r unig ffermwr yn y pentref.
Efallai mai'r ategiad mwyaf bisar at y rysait eleni yw ddefnyddio trosleisiau ar gyfer y cogyddion; un troslais deheuol ac un gogleddol, a'r rheiny yn mynd i hwyl wrth wneud hynny, gan adrodd y sylwadau mewn arddull a fyddai'n ddigon derbyniol mewn sgets gomedi, ond ychydig yn rhyfedd wrth drafod diffygion tomatos a garlleg.
Sgets 1, Dinas Mawddwy' 2, Cwmtirmynach 1' 3, Maesywaen.
Yn y gegin, bydd Ena ac Elinor yn brysur yn coginio 'cawl cariad', ac fe fydd 'na "Cerdd dantric sex" i ddiddanu pawb, heb sOn am sgets am gyhoeddiad newydd Cymuned, y canllaw cariad "Cymru Sutra".
Roedd Dilwyn yn arfer troi fyny y noson cynt a gofyn `reit be yda ni yn ei 'neud yn y sgets 'ma nos fory?