SGWL

AcronymDefinition
SGWLSan Gabriel Writers' League (est. 1989)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fel minnau bu Elfyn yn ysgrialu fel iar ar ben tomen yn y cwpwrdd pren a'r hen Sgwl Coch, Lewis Davies, yn gadael inni fenthyca unrhyw beth a ddymunem.
Byddai prifathro'r ysgol gynradd adweinid fel y Sgwl Coch yn pinsio fy nghlust bob tro y cawn y sym yn anghywir.
Ac er iddo haeru mai ffug oedd pob cymeriad yn ei nofel arobryn Un Nos Ola Leuad, mae'n amlwg i Caradog Prichard seilio'r cymeriad Bob Bach Sgwl ar Robert Jervis.
1925 oedd y flwyddyn, ac mae taid yn cofio'r diwrnod cyntaf yn iawn pan aeth ei dad ag o i'r ysgol, (cerdded wrth gwrs), a'r sgwl mistar yn gofyn: 'Ydi o gystal am neud syms ag oeddech chi?'.
Byddai'r prifathro, yr hen Sgwl Coch fel y gelwid ef, yn garedig iawn ac yn gadael i mi sefyll ar ben cadair ac ysgrialu fel iar ar ben tomen yn chwilio am rywbeth i'w ddarllen.