SIARC

AcronymDefinition
SIARCSAS and Intel Advanced Research Center (Cary, NC)
SIARCSilicon-Containing Anti-Reflective Coating Layer
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A fyddant yn llwyddo i fachu siarc a'i lanio ar graig fach yng nghanol y m'r?
"Fe geision ni ddal siarc glas neu siarc beagle, ac mi roedd hi'n sialens anferthol.
Dydi siap corff y morgi ddim yn annhebyg i siarc, ond ei fod o'n llawer iawn llai wrth gwrs.
Rhoi cynnig ar sgiliau syrcas, gwylio'r bobl wyneb coch a'r gwenyn, cael reid mewn cwpan de, dilyn y dewin o amgylch y maes, clywed Gwyneth Glyn yn canu can y siarc, a chael ein diddanu ym mhabell y Mudiad Meithrin.
Er enghraifft 'Can y Siarc', sy'n adrodd hanes dau hen, hen ewythr i Gwyneth - Gruffydd ac Owen Griffiths - oedd yn bysgotwyr yn Borth y Gest ger Porthmadog ar droad y ganrif ddiwethaf, ac a ddaliodd siarc yn eu rhwydi penwaig un tro, a'i arddangos ymMhorthmadog er mwyn cael pres cwrw.
Agorodd y dorau, roeddem mewn coridor tywyll heb r'un enaid byw o'n cwmpas, trois - a gweld SIARC! SOn am sioc.
Bu bron i mi gael hergwd gan gynffon siarc ar ferfa (peidiwch a gofyn) pan roedden ni'n ymgasglu i heidio ar y llwyfan am y tro ola.
Nas imagens obtidas foram determinadas a area e comprimento radicular no programa SIARCS 3.0 (JORGE; CRESTANA, 1996), de acordo com o protocolo proposto por Zonta (2003) para plantas cultivadas em solucao nutritiva.
Utilizando-se de imagens digitais e software, diversos autores usando diferentes software realizaram estudos em diversas culturas, como por exemplo lima acida (Siarcs; Coelho Filho et al., 2005), cafe (Siarcs; Tavares Junior et al., 2002), nasturcio (Sigma Scan Pro v.
Utilizou-se a tecnica de processamento e analise de imagens de raizes fotografadas com camara digital em quadriculas de 0,20 x 0,20 m, dispostas sobre uma das paredes da trincheira; para tratamento das imagens utilizou-se o sistema integrado para analise de raizes e cobertura de solo, SIARCS (Cruvinel et al., 1996).