SICR

AcronymDefinition
SICRSignificant Increase in Credit Risk (accounting)
SICRSilicon Chromium (thin film resistors)
SICRSeattle Institute for Cardiac Research (Seattle, Washington)
SICRSorry, I Couldn't Resist
SICRStepped-Impedance Coupled Line Resonator (microwave theory)
SICRShift-Invariant Correlation Filter
SICRSpecial/Specific Intelligence Collection Requirement
SICRSupply Item Change Record
SICRSuperior Interior Cleaning Restoration
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'n dyst i lawenydd yn ogystal a medredd cerddorol yn sicr.
"Wrth gyfuno caneuon a straeon hyfryd Gwyneth, Twm a Myrddin gyda champau awyrol arbennig Fidget Feet, byddwn yn sicr o gamu i mewn i fyd lledrithiol a hynod wahanol, mewn sioe fydd yn gwefreiddio'r teulu cyfan."
Further development of the theory of SICR application in resonant dielcometry of nonpolar liquid media was developed in [5] which held as a mathematical analysis of electromagnetic processes in SICR and their simulation in Micro Cap environment.
Mae Rogers "yr archaeolegydd" yn ymddangos fel petae o nunlle ar ddechrau'r 70au gan honi fod ganddo gysylltiadau Choleg y Brifysgol Bangor, er doedd neb i weld yn siwr iawn beth oedd y cysylltiad, ond beth sydd yn sicr yw fod ganddo ddiddordeb yn Hen Caerwys.
"Mae Ymbarel yn sicr yn gam positif ymlaen i S4C ac i Stwnsh.
ab a bo dwc gwai| Botwm crys Fodd bynnag, ddylech chi ddim casglu blodau gwyllt ar safleoedd cadwraeth sydd wedi'u dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu Gwarchodfa Natur Genedlaethol, ac yn sicr ddylech chi ddim casglu unrhyw blanhigion prin.
Yn sicr, mae digon yn y nofel hon i deimlo'n gyffyrddus ac i deimlo her.
Mae rhan o hyn yn dod o brofiad bywyd a synnwyr cyffredin ond hefyd yn sicr yn y Byd Amaethyddol a'r Byd Crefftau megis y gof neu'r saer maen mae yna gwestiynau amlwg o beth fyddai wedi bod yn ymarferol 2,500 o flynyddoedd yn l.
Mae o'n sicr yn sialens i'r actor 'dall', ond mae'n her i'r gynulleidfa hefyd; rydan ni'n dysgu be ydi'r stori drwyddo fo, yr un pryd a fo (neu hi - mae 'na ferched yn derbyn y sialens i actio'r Andy 6'2" hefyd).
"O flaen y dorf yn Nulyn, mi fydd ganddyn nhw dan yn eu boliau yn sicr a byddan nhw'n siwr o frwydro am bopeth.
Yn fl rhai, yma yw eu gwir gartref ond wrth i Dr John Davies annerch y dorf roedd rhywun yn sicr hefyd fod angen arnom, fel cenedl, sefydliad fel yr Amgueddfa Genedlaethol.
Ac mae'n sicr na fydd y cyn Brif Weinidog, Meirion Llywelyn, a'i gynllwynio cyfrwys ymhell i ffwrdd chwaith.