SIOE

AcronymDefinition
SIOEStop Islamisation of Europe
SIOESemiconductor and Integrated Opto-Electronics Conference (UK)
SIOESpace and Information Operations Element (USSPACECOM)
References in periodicals archive ?
"Rydw i wedi bod yn mynd i'r sioe ers dros 30 o flynyddoedd erbyn hyn, a dw i'n dal i fwynhau gymaint ag erioed," meddai amaethwr enwoca' Cymru, Dai Jones, Llanilar, fydd hefyd yn cael yr anrhydedd o feirniadu gwartheg yn y sioe eleni, yn ogystal a chyflwyno ar S4C.
Meddai Dai Jones: Mae'r sioe hon yn dangos cymaint o gariad sydd gan bobl Cymru tuag at gefn gwlad.
Er mai dyma'r sioe fwyaf mae Branwen Haf, Meilir Rhys ac Osian wedi gweithio arni ar y cyd, mae'r tri wedi eu magu yn swn y sioeau cerdd.
Eleni mae yna adran gwbl newydd i'r sioe, sef yr adran ceylau neidio.
Yn l Aled Sin, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: "Mae ymroddiad Ken a'r tm i'r gwaith o siapio a mowldio'r plant cynradd yma ledled Eryri ar gyfer y sioe yn wych.
Mae hi'n sioe ar gyfer unrhyw un, yn cynnyws 'pobl capel' wrth gwrs!
Mae Steve yn wynebu cyfnod prysur dros yr wythnosau nesaf ynghanol holl gyffro'r Sioe Fawr.
Heddiw o 9am, bydd Nia Roberts, Dai Jones, Wyn Gruffydd, Ifan Jones Evans a Meinir Jones yn cyflwyno ail ddiwrnod y Sioe ar S4C.
"Mae'r Gymraeg yn rhan allweddol o'r Sioe Amaethyddol a diwylliant Cymru, ac roeddwn i eisiau cyfathrebu yn y ddwy iaith, yn enwedig wrth i mi fynd o amgylch Cymru i gyfarfodydd amrywiol.
Meddai Meinir, sy'n byw ar fferm 300 erw ym Mhentrecwrt, ger Llandysul gyda'i gwr, Gary: "Gan fy mod i'n rhan o'r tim cyflwyno mae hi'n anodd cael cyfle i edrych ar ol fy nefaid yn y cylch, ond y flwyddyn ddiwethaf gorffennais gyflwyno mewn pryd i fy nefaid gael eu beirniadu yn y Sioe.
MAE yna rywbeth i bawb o bob oed ar S4C yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd eleni.
O'r cychwyn cyntaf, prif amcan y Gymdeithas yw hybu bridiau a hwsmoniaeth o safon uchel drwy gyfrwng y Sioe a hyrwyddo holl agweddau'r diwydiant amaethyddol er lles ffermwyr Cymru.