SIOM

AcronymDefinition
SIOMServer Input Output Module
SIOMSeattle Institute of Oriental Medicine (Seattle, WA)
SIOMShanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (Chinese Academy of Sciences)
SIOMSoftware Input/Output Manual
SIOMSurrey Institute of Osteopathic Medicine (UK)
SIOMSinhgad Institute of Management (Pune, India)
SIOMSea Ice-Ocean Modeling
References in periodicals archive ?
The purpose of the contract is washing, preventive maintenance and curative maintenance of the buried, semi-buried and overhead voluntary contribution points (vap) intended for the collection of household and similar waste from the siom. the framework agreement is at unit prices and purchase orders pursuant to article r.
Y siom fawr oedd agwedd llawer o Gymry eraill a'r ffaith nad oedden nhw'n gweld.
Ond er gwaetha'r siom, mae tm Rasus yn ffyddiog y bydd cynnal y rasus ar drac caled cyffrous Tairgwaith ger Rhydaman yn llwyddiant.
The SIOM is available in a size that is approximately half the current full length PCI card with a power budget the same as today.
Sorting and treatment of bulky and rubble of the territory of the siom of the chevreuse valley.
A thra bod Dani yn ceisio codi calon Jac ar ol clywed na allant briodi yn Las Vegas, mae Sophie yn gorfod delio a thor-calon eto ar ol siom arall yn y gwaith.
This contract concerns the sorting and treatment of bulky goods from door-to-door collection, the caissons of the municipal technical centers (ctm) of the 21 communes adhering to the siom of the valle de chevreuse and the waste disposal center (villejust) as well as rubble from the collection of the caissons of the municipal technical centers (ctm) of the 21 communes adhering to the siom of the valle de chevreuse and the waste disposal center (villejust).
Siom i fi hefyd oedd nad oedd unrhyw ffilm arall i allu edrych ymlaen ato.
Contract notice: supply, delivery and maintenance of rolling containers intended for the collection of household and similar waste in the territory of the siom of the valle de chevreuse
Wedi gorfoledd cipio Cwpan Nathaniel MG ym mis Ionawr a'r siom yn rownd gynderfynol Cwpan Irn-Bru ym mis Chwefror, bydd Y Seintiau Newydd yn benderfynol o gadw tlws y cynghrair yn Neuadd y Parc am dymor arall.
Tristwch a siom i minnau oedd darganfod fod 'Lleiniau' wedi mynd yn 'Orchard Cottage.'.
Caiff Meical siom fawr ynghylch y ticedi i''r Gemau Olympaidd ac mae''n addo pethau mawr wrth drio egluro''r sefyllfa i Britney.