SIWR

AcronymDefinition
SIWRSteve Irwin Wildlife Reserve (National Reserve System Programme; Australia)
SIWRSeven Islands Wildlife Refuge (Knoxville, TN)
SIWRSpeaker Independent Word Recognition
SIWRSteam Injection Water Recovery (gas turbines)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dwi'm yn siwr a fyddai unrhyw un sy'n cael harten yn sgil yr hologram yn gallu siwio'r ymadawedig, cofiwch, ond os fydd 'na disclaimer ar y rhaglen, mae'n siwr y byddwch chi'n iawn.
Doedden ni ddim yn siwr sut roedd o wedi gwneud hynny.
Dymuno''n dda i''r ferch oedd yn eistedd drws nesaf 'i thro hi nesaf wrth i aelod arall o''r tm hynod o broffesiynol ddod ato i wneud yn siwr fod y gwregus yn sownd a gofyn unwaith eto (rhag ofn fod Robat yn dweud celwydd mae''n siwr) nad oedd dim yn ei bocedi, ayb.!I lawr a''r craen ac i fewn i''r caets 'r ferch.
Tymheredd eich oergell: Gwnewch yn siwr fod eich oergellynddigon oer ermwyn helpu i atal bacteriagwenwyn bwyd fel listeria rhag tyfu yn eich bwyd.
Tymheredd eich oergell: Gwnewch yn siwr fod eich oergell yn ddigon oer er mwyn helpu i atal bacteria gwenwyn bwyd fel listeria rhag tyfu yn eich bwyd.
Y peth ydi, mae'n siwr y bydd nifer o'r gwersyllwyr isio codi fflagiau Jac yr Undeb a chynnal partion llawn brechdannau ciwcymbar a chacenni coch glas a gwyn a chanu 'God save the Queen' ac ati.
ydi, mae'n syniad digon neis, yn ran o hanes a thraddodiad y gemau bla bla bla, a dwi'n siwr bod pawb sy'n ei gludo o un lle i'r llall yn teimlo'n falch tu hwnt - a phob lwc iddyn nhw os gawn nhw domen o bres am eu ffaglau ar ebay.
Brexit fydd prif bwynt trafod y dydd, mae'n siwr. Mae'n bwysig fod busnesau fferm yn gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol er mwyn sicrhau effeithlonrwydd busnes.
Llawer ohonom wedi cefnogi mewn ysbryd ac yn ariannol at y Gymdeithas mae'n siwr ond gwelir yn y sylwadau uchod mor anodd yw symud ymlaen fel un cenedl gyda brwdfrydedd i'r un cyfeiriad.
Ac mi oedd yna elfen annifyr i'r peth - ges i flas o hynna yn y brifddinas flynyddoedd mawr yn ol, yn cael fy mygwth am bo fi'n siarad Cymraeg, ac felly siwr o fod yn Jac oedd yn gofyn amdani.
Alla i gredu fod y boi wnaeth y datganiad ishe bach o hwyl, ond dw i ddim yn siwr oedd e'n disgwyl yr ymateb rhyfeddol o dwp yma, gyda'r newyddion yn cyrraedd y brif ffrwd.
Mae yna son y bydd Madam Wen ei hun yn galw heibio, noson i'w chofio yn siwr i chi, cystal bob tamed a'r Eurovision.