SKEP


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to SKEP: Skype
AcronymDefinition
SKEPSucculent Karoo Ecosystem Programme (2001-2002; Conservation International)
SKEPScientific Knowledge for Environmental Protection
SKEPSucculent Karoo Ecosystem Plan (South Africa)
SKEPSession Key Exchange Protocol (Secure Network Management Systems Protocol)
References in periodicals archive ?
Daar is 'n groot aantal skrywers soos Engela van Rooyen (Vuur op die horison), Eleanor Baker (Groot duiwels dood), Jeanette Ferreira (Brandoffer), Klaas Steytler (Ons oorlog), Johnita le Roux (Kus van die winterskerpioen) ensovoorts wat 'n positiewe beeld skep van die Afrikanerkryger en die bekende beeld van leiersfigure selde aantas.
Unlike in skeps, this hive is designed for removing comb if the beekeeper wishes.
Daarna word Cloete se omdigting van die teks ondersoek deur dit met die bronteks te vergelyk om aan te toon hoe die digter die 7/ifls-gegewe toe-eien en verwerk om 'n lewens- en wereldbeeld te skep wat in lyn met die res van die bundel onversadig en Cloete se digterlike oeuvre as sodanig is.
Each bee bole would have held a skep, a basket for bees, and although a skep was much smaller than a modern wooden hive, there must have been an unusually high concentration of bees at Dolmelynllyn, said Penny Walker of the International Bee Research Association Bee Boles Register.
Each bee bole would have held a skep, a basket for bees, and although a skep was much smaller than a modern wooden hive, there must have been an unusually high concentration of bees at Dolmelynllyn, said Penny "This suggests that the surrounding area had very rich bee forage (plants that bees visit for nectar and pollen), and the beekeeper would have been able to collect much honey and beeswax," she added.
In parts of Europe one traditional beehive, called a skep, was made of coils of straw.
Myns insiens bring die afwisseling van verhaallyne, 'n duideliker omlyning van karakters en die fokus op newe-intriges eerder mee dat nuwe vrae telkens opduik, die spanning geleidelik opbou en die verhaal sodoende sy "ystergreep" op die leser verstewig Meyer se vernuf as skrywer blyk veral uit die wyse waarop hy in die roman karakters skep waarmee die leser kan vereenselwig--hulle unieke omstandighede, beroepe en idiolekte (Bennie laat Flip Lochner soms na 'n sondagskoolonderwyser klink) ten spyt--en die verrassende, maar oortuigende, manier waarop hy die verskillende verhaallyne uiteindelik bymekaar uitbring, en terselfdertyd ook die moontlikheid van 'n "opvolgroman" lewendig hou.
"The idea is to get rigged up in all the gear and catch the ball in a straw skep ( a traditional beehive.
Clwb Ifor Bach, Cardiff Teflon Monkey, Skep and Rocketgoldstar, 10pm to 2.30am.
Seven authors offer well-illustrated instructions for making more than seven different baskets, with everything from bark and vines to pine needles, to a rye straw bee skep. In addition to very good drawings, there are some nice full-color pictures to give the neophyte some inspiration - and something to shoot for.
3.Which type of creatures would live in a skep? 4.What is the stage name of Stefani Germanotta?