SLECS

AcronymDefinition
SLECSSNC-Lavalin Energy Control Systems, Inc. (Montreal, Quebec, Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Meddai, ``Roedden ni'n gweithio fel slecs yn y diwedd, ddydd a nos heb fawr ddim cwsg.
Mae '' yr a rhan ni bwyd resh yn gwerthu fel slecs (darnau bach o lo ydi 'slecs', gyda llaw) yno rwan, a marchnadoedd ermwyr yn ynnu a bron pawb, nid dim ond ambell deulu 'od', yn gwneud ymdrech i brynu bwyd yn lleol.
Dim ond pan mae rhywun dramor mae angen slapo'r slecs ar groen nes ein bod yn sgleinio fel pen Ol ffreipan.
Ac yn y siopau erbyn hyn mae cyfrol arall gan yr hen foi, sef Cefn Gwlad: Dai Jones, a honno hefyd yngwerthu fel slecs! Hawdd deall poblogrwydd Dai Jones, gan fod yma gymeriad unigryw sydd wedi llwyddo i godi'r gyfres Cefn Gwlad ar S4C i'r brig dros y blynyddoedd diwethaf.
Ond yn anffodus mae'r siop yn colli cwsmeriaid fel slecs i'r archfarchnad enfawr gerllaw, Blerways.