SLEG

AcronymDefinition
SLEGScottish Lawyers European Group
References in periodicals archive ?
Soos wat skenkerlande hul befondsing vir HIV/VIGS kumulatief verminder en finansiering vir klimaatsverandering verhoog, is dit slegs 'n kwessie van tyd voordat Namibiese burgerverenigings 'n aansienlike begrotingskrisis gaan ervaar.
want verwelkte 'jong' vroue, aanmekaar gewip op die tone om die afsaksels uit te stryk, en met die warmpatat la-di-da aksente van goedgeteelde Engelse ladies, geklee slegs in daardie lang deursigtige serpagtige goed (.
Volgens hom is die oordadige skild nie slegs emblematies van 'n besondere artefak wat sy draer moet oorleef nie, maar ook van die permanensie van geskrewe tekste, van' .
Volgens hierdie teoretisering word die moontlikheid van 'n onverdeelde self en van 'n "heel siel" slegs moontlik wanneer die subjek 'n hermeneutiese ompad deur die figuratiewe wereld van die teks afle.
In die satiriese "Die vrese van Bennie Wessels" (76-87) van Corne Koegelenberg vertel die spreker van sy vriend Bennie Wessels wat byna mitiese status het, en slegs bang is vir drie dinge in die lewe: "vuil skottelgoedwater, sy tannie in Caledon se worshond, Pudding, en om op 'n date te gaan met 'n meisie wie se pa 'n dominee is" (78).
Dit beteken dat kuns se 'objekheid' (as skildery, beeldhouwerk) vir slegs 'n dokumentasie van die kunsgebeure of kunsproses plek moes maak en in sy uiterste vorm veel eerder net in die geheue van aanskouers van die gebeure of proses kon of moes voortbestaan.
Die begrippe deonties en epistemies wat semantiese kategoriee is waarop modaliteit berus, word hier om pragmatiese redes slegs gebruik om semanties tussen bepaalde hulpwerkwoordgroepe te onderskei.
Tradisioneel was die oorvertel van die verhale 'n algemene sosiale vaardigheid, maar tans is daar 'n tendens dat slegs ouer vroue ngnno-kundiges is.
Die aanloop tot Naomi en Rut se verhaal word in die Bybel byna kursories en in slegs enkele verse gegee.
Die vroue was van mening dat menseregte slegs op mense in dorpe van toepassing was.