SLEI

AcronymDefinition
SLEIScience Laboratory Environment Inventory
SLEISchool Leadership Executive Institute (South Carolina Department of Education)
SLEISNC-Lavalin Environment Inc. (engineering firm; Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The same difference, according to the location of the villages on each side of the river, also applies to the masks of the western Iatmul; the masks from the northern bank show similarities to those of the Sawos nearby (Torembi Vb 17426 and Slei, Vb 17440; both Basel collection).
(45) O= kan slei -a <lo lamane> T, o= slei -a <lo pira> T.
Mi ddois i ddysgu hefyd bod 'na blant yn gallu bod yn hen ddiawliaid bach efo anifeiliaid, fel yr un fu'n pinsio Del ar y slei dan y bwrdd.
Rownd a Rownd S4C, 7.30pm Mae'n amlwg bod gan Arthur ryw gynllun slei ar y gweill sy'n cynnwys Tom ond mae Carys yn falch o gael rhywun i'w warchod - nes bod Barry yn darganfod pwy fydd hwnnw.
Roedd merched nid yn unig yn sgorio'n well mewn profion gyrru ond hefyd wrth gael eu gwylio ar y slei ar un o gyffyrdd prysuraf Prydain: Hyde Park Corner.
Y ddeuawd enwog 'L ci Darem' o'r opera Don Giovanni gan Mozart fydd yn y rhaglen gyntaf, a bydd Rhydian yn ceisio swyno Shn i'w freichiau, gan gloi gyda chusan slei!
Y wen yn ddi-hid yn wyneb pob ensyniad creulon, ond y llygaid dolurus yn methu cuddio'r clwyf anweledig a deimlai, mae'n siwr gen i, o gael ei henllibio'n slei gan amheuwyr dilornus ac eiddigeddus.
Ffilm Sion Blewyn Coch - |Mae Sion Blewyn Coch a Sian Slei Bach, y ddau lwynog, a'u llygaid ar gwt ieir Eban Jones, ond mae Mic, eu mab, yn ffrindiau efo Gobl Gobl y twrci.
Wedi'r cyffro o edrych ymlaen at y diwrnod mawr, mi roedd priodas Jess a Dan yn drychineb, ar l i Jess amau bod Dan wedi bod yn caru ar y slei efo Lili.
Mae rhywun yn y swyddfa wedi bod yn printio gwybodaeth fewnol ar y slei er mwyn ei gwerthu - a'r un sydd o dan amheuaeth yw Simon - er ei fod o'n gwadu'r cyhuddiad yn gryf.
'Mae plant yn dallren gyda'u calonnau,' meddai mewn cic fach slei at ei feirniaid llenyddol."
Wedi'r cyffro o edrych ymlaen at y diwrnod mawr, mi roedd priodas Jess a Dan yn drychineb, ar fl i Jess amau bod Dan wedi bod yn caru ar y slei efo Lili.