SLIPAR

AcronymDefinition
SLIPARShort Light Pulse Alerting Radar
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Whether SLIPAR roved useful in the war is as yet unknown.
Jest eistedd mewn rhes yn ein slipars efo'n coffi go iawn yn sbio i lawr dros y gamlas a'r blodau a'r bobl a malu awyr.
Doedd fy nghefn i ddim mor boenus, nes i ddim mynd i banics ar l clywed bod y trn yn hwyr, a nes i ddim gweiddi ar y ci ar l darganfod ei fod wedi bwyta'r slipars newydd ges i'n anrheg Dolig.
Yn '67 hefyd y gwelais Garadog Prichard yn ei slipars yn yfed peint hefo Peter Goginan a'r ddau yn siarad ar draws ei gilydd a ninnau oll yn nodio'n gall ac yn rhyw deimlo mai ni oedd cnewyllyn y bydysawd.
Mi fydda rhai o blant y capel ynmedru ymffrostio am iddynt gael actio'r prif gymeriadau, a'r gweddill gyda'u slipars a'u tywelion sychu llestri neu gosyn cadw tebot yn boeth, lliwgar ar eu pennau, yn fugeiliaid neu'n wyr doeth.
Ro'n i'n gwisgo slipars felly doedd dim modd i mi redeg yn gyflym ar ol y car.
Ond a bod yn onest, f awgrymodd y gallen nhw bry llyfr i mi gan nad oes ganddyn n byth syniad mwnci be i roi i mi (mi ddywedais i 'Dim mwy o slipars!' flynyddoedd yn ol), ac ro'n i wedi meddwl ei brynu beth bynnag.
Ond rwan pan ddaw 'gale' o'r mor A'm bwthyn bach yn crynu Rhof slipars cynnes am fy nhraed A gwrando ar Radio Cymru.
Ymweld e phobl a gorfod treulio deng munud ar garreg y drws wrth iddynt ymbalfalu am eu slipars a rhywbeth i'w wisgo.
Tra bod Elin Jones bob amser yn gwisgo perlau -heb anghofio ffedog fach a slipars -o gwmpas y toe,mae Dilys Parry (NiaCaron),gwraig olygus a ffasiynol y gweinidog yn Porc Peis Bach, yndod o dan ddylanwad mudiad y flower power yn y gyfres hon a hynny yn effeithio nid yn unig ar ei syniad o ffasiwn ond ar ei holl agwedd hi tuag at fywyd.