SLIPAR

AcronymDefinition
SLIPARShort Light Pulse Alerting Radar
References in periodicals archive ?
Jest eistedd mewn rhes yn ein slipars efo'n coffi go iawn yn sbio i lawr dros y gamlas a'r blodau a'r bobl a malu awyr.
Doedd fy nghefn i ddim mor boenus, nes i ddim mynd i banics ar l clywed bod y trn yn hwyr, a nes i ddim gweiddi ar y ci ar l darganfod ei fod wedi bwyta'r slipars newydd ges i'n anrheg Dolig.
Ei hoff dric yn y bore pan fydda' i'n trio paratoi brecwast i'r plant yw dwyn fy slipars a rhedeg gyda nhw i'r ardd.
Fe dreuliodd Rhiannon a finnau oriau hamddenol, braf yn ein cotiau a'n slipars gwynion, yn mynd yn ol a mlaen o'r jacuzzi (sy'n sbio dros y llyn a'r coed oedd yn eu gwisg hydrefol gorau), i'r sauna a'r stafell stemio a'r cawodydd amrywiol, ac yn gorweddian a darllen ar y 'tepidarium couches', sef math o welyau caled, cynnes, rhyfeddol o gyfforddus.
Yn '67 hefyd y gwelais Garadog Prichard yn ei slipars yn yfed peint hefo Peter Goginan a'r ddau yn siarad ar draws ei gilydd a ninnau oll yn nodio'n gall ac yn rhyw deimlo mai ni oedd cnewyllyn y bydysawd.
Mi fydda rhai o blant y capel ynmedru ymffrostio am iddynt gael actio'r prif gymeriadau, a'r gweddill gyda'u slipars a'u tywelion sychu llestri neu gosyn cadw tebot yn boeth, lliwgar ar eu pennau, yn fugeiliaid neu'n wyr doeth.
Ro'n i'n gwisgo slipars felly doedd dim modd i mi redeg yn gyflym ar ol y car.
Ond rwan pan ddaw 'gale' o'r mor A'm bwthyn bach yn crynu Rhof slipars cynnes am fy nhraed A gwrando ar Radio Cymru.
Ymweld e phobl a gorfod treulio deng munud ar garreg y drws wrth iddynt ymbalfalu am eu slipars a rhywbeth i'w wisgo.