SMYG

AcronymDefinition
SMYGSt Michael's Youth Group
SMYGSt. Michael's Youth Group (Oakville, Ontario Canada)
References in periodicals archive ?
Ond rhag i ni deimlo'n smyg, un o'r methiannau gwaethaf yn hanes pel-droed Cymru oedd yn Stebonheath mewn Rownd Derfynol Gymreig ddwy flynedd yn ol, pan ganwyd anthem Iwerddon mewn camgymeriad, a'r piti mawr oedd cyn lleied wnaeth sylwi fod unrhyw beth o'i le.
Ac y bydd y gweddill ohonoch chi'n teimlo'n smyg am eich bod chi'n llawn hwyl - y crincs.
Allwn i ddim peidio a gwenu'n smyg ar y bobl oedd yn chwysu yn eu welintyns.
GAIR I GALL Lefi Gruffudd Nid yn aml alla i deimlo'n smyg a dweud fod rhywbeth dw i wedi ei sgwennu wedi bod yn hollol gywir, ond ma'r holl droeon pedol ma' glywson ni gan S4C yr wythnos hon yn gwneud i fi deimlo fel rhyw broffwyd yn yr Hen Destament.
Roedd rhywbeth diflas am orfod gwylio gwn smyg George Osborne wrth iddo orffen cyflwyno ei Gyllideb ddydd Mawrth diwetha gyda rhyw hunan falchder go debyg i'r hyn welwyd ar wyneb Tony Blair ar l ei gyhoeddiad ei fod yn mynd i ryfel yn Irac.
MAE amryw wedi sn yn ystod yr wythnosau diwethaf y gallwn ni yma yng Nghymru deimlo'n smyg ein bod ni'n hen gyfarwydd 'r busnes clymbleidio yma.
Ac, wrth gwrs, does dim byd gwaeth na gweld y Ceidwadwyr, UKIP a'r BNP mor smyg a phregethwrol.