SODPZ

AcronymDefinition
SODPZSklad Obveznega Dodatnega Pokojninskega Zavarovanja (Slovenian: Mandatory Supplementary Pension Insurance; Slovenia)