SOGE


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
AcronymDefinition
SOGESon of Grace Enterprises
SOGESchool of Geography and the Environment
References in periodicals archive ?
Les etats financiers de la societe HMT presentent des insuffisances de provisions sur les creances douteuses et les etats financiers de la societe SOGES presentent des insuffisances de provisions, telles que formulees par le commissaire aux comptes[beaucoup plus grand que].
Tankeme efter besoget deles ofte med personalet, hvor beboerens reaktioner soges forstaet, og der eftersporges handlemuligheder med respekt for beboerens integritet og medbestemmelse.
Det gode besog har betydning for beboerens livskvalitet og for de parorendes livsmod (Tabel 2), hvilket soges understottet ved at rumme de parorendes bekymring og lindre sorgen, samt <<aftale uforstyrret tid til samtaler med sygeplejersken og demenskonsulenten>> (PE).