SOMBI

AcronymDefinition
SOMBISouth Orange-Maplewood Business Incubator
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Maew'r rhaglen yn edrych ar sawl agwedd ar gwlt y sombi
YR hydref yw tymor y goruwchnaturiol a'r arswydus, a nos Wener, bydd S4C yn darlledu rhaglen arbennig am Sombis - y bodau arallfydol hynny sy'n hynod boblogaidd mewn llyfrau ac ar y sgrin.
Ar ei daith fe fydd yn ystyried y ffyrdd mae Sombis yn treiddio i mewn i wahanol agweddau ar ein bywyd, yn y gobaith o ehangu ar y pwnc a chreu trafodaeth, a Sombis!
Bydd Gary Slaymaker yn cyfrannu hiwmor drwy egluro beth yw Sombis a sut mae cael gwared arnyn nhw.
Heb anghofio wrth gwrs am fyd y ffilm a theledu a bydd Nia Edwards-Behi a Sion Griffiths yn rhoi Sombis yng nghyd-destun y maes poblogaidd hwn.
Meddai Aneirin Karadog: "Y gobaith yw bod y rhaglen yn mynd i greu trafodaeth bellach ynglyn a'r cwestiwn 'Beth yw Sombi?' a'r ddadl bod gyda ni sombis yn ein llenyddiaeth.
Nos Wener, bydd S4C yn darlledu rhaglen - Sombis! Byd y Meirw Byw - am y bodau arallfydol sy'n hynod boblogaidd mewn llyfrau ac ar y sgrin.
Bydd Gary Slaymaker yn cyfrannu hiwmor drwy egluro beth yw sombis a sut mae cael gwared arnyn nhw petai haid yn dod amdanoch chi, a hyn wrth gwrs er mwyn goroesi pan ddaw Dydd y Farn.
Ac yn dilyn Sombis! Byd y Meirw Byw bydd ffilm arswyd o'r archif.
Mae''r firws yn un ffyrnig; mae''n troi pobl yn sombis, ac mae''r ddynoliaeth gyfan dan fygythiad.