References in periodicals archive ?
Andrews (1999:3) voer aan dat die kommunikasiemodel wat Sebeok ontwikkel het, ooreenkoms toon met die van Jakobson, hoewel dit veral aandag gee aan interne en eksterne kontekstuele sake wat 'n wesentlike rol in die kommunikasieproses speel. Sebeok (1991:22) verklaar dat eksterne konteks dui op omgewingsveranderlikes wat kommunikasie beinvloed, terwyl interne konteks slaan op die taalsisteem wat deur vooronderstellings en implikasie 'n invloed op die kommunikasieproses uitoefen.
Om in die draaiboek aan te toon dat hierdie gebeure gelyk plaasvind, word die tonele in die draaiboek op dramatiese wyse afgewissel met 'n temawysie wat onderlangs speel. Die wyse waarop die draaiboek die roman se einde behou, beeld die sterk metafoor van Mario Salviati se "swye" uit (tonele 215-228).
Hulle dogter Emma speel nie meer klavier nie en raak ook al meer in haarself gekeer.
Pretorius (1992:464) skryf oor die wyse waarop "swakhede en wanpraktyke" in die satire aan die kaak gestel word en hoe die absurde en die groteske 'n rol speel in die satiriese modus.
Sin 1 16 Sin 2 18 Sin 3 9 Sin 4 11 Sin 5 5 Sin 6 9 Sin 7 29 Sin 8 14 Sin 9 15 Wat dadelik op val, is die lang sewende sin, waarin gefokus word op die prekere spel wat die skier met sy "vastigheid" speel. In hierdie fase van die verhaal dink die sentrale karakter aan die "storie" wat hy wil skryf oor 'n man wat na 'n waarseer toe gaan, maar uitendelik in 'n eksistensiele krisis beland omdat hy nie meer in "die leuen" kan glo nie.
To tell the truth and shame the deil, I am as fou as Bartie: But Foorsday, sir, my promise leal, Expect me o' your partie, If on a beastie I can speel Or hurl in a cartie.
Danial Habib of Quiad Azam University Islamabad won quiz, Rizwan Ullah of Gomal University won Bait Bazi, Saad Iftikhar of GPGC Mansher won Speel Bee, Taimur of Islamia College University won Console Gaming, GGDC Shabqadar won the Culture Dance title, Shafaq Taveer and Rija Sohail of KMC Peshawar won English Declamation, GGDC Hayatabad No.
(https://theconversation.com/profiles/robert-speel-300501) Robert Speel , Associate Professor of Political Science, Erie campus, (http://theconversation.com/institutions/pennsylvania-state-university-1258) Pennsylvania State University
Gregor sien oral denkbeeldige insekte en praat en speel met hulle.
The updated browser features a slew of new features including n improved Speel Dial start page with redesigned tiles.
Name: Smudge Age: 12 Owners: Tom and Carol Lives: Hepworth Name: Bobby Age: Three Owner: Louise Lives: Cullercoats Name: Holly Age: 10 Owner: Paula Gallon Lives: Blyth She likes to be in the garden, enjoys watching people pass by, doesnt like to miss out on anything thats happening Name: Benson Age: Seven Owner: Louise Lives: Jarrow Name: Charlie Age: Nine Owner: Michael Stobbart Lives: Berwick upon Tweed Loves to speel in his small bed, likes to drag it near radiator when heating's on Name: Queenie Age: Three Owner: Mary Harle Lives: Hazlerigg Queenie loves to sit under this cow in my garden, she's hoping for some cream