SPORS

AcronymDefinition
SPORSState Police Officers' Retirement System (Virginia Retirement System)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
As aonais gheamaichean iomain, thoisich e treanadh na h-oigridh ann an spors a tha nas sine na eachdraidh sgriobhte na h-Alba.
Cuideachd thainig e steach orm a-rithist nach eil moran de cothroman spors ann airson clannnighean.
Chaidh an latha 40 le Ceann a' Ghiuthsaich, far a bheil ginealaich de ghaisgaidh spors air an arachadh.