SPREI

AcronymDefinition
SPREISociety of Professional Real Estate Inspectors
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In hierdie persoonlike gedig vertel hy dat sy pa vir hom langs die Gariep 'n "ideale plek" gevind het waar hy met die honde kan wandel en saam met Lorca se pa sy vingers berekend oor die toppe van suikerbeetlote kan sprei.
Dit het homself uitgesprei van die Noorde af Dit het homself uitgesprei tot in Pretoria Hy het homself onderskei seun van die Groenewalds Taalkunde het hy volledig uitgepluis Daar is die pad van crie woorde het hy gese Hy het dit uitgespel volgens die reels daarvan Die letterkunde is met 'n ondersoekende oog nagegaan Daardie oog wat 'n kyk het 'n Kyk om swart mense te dien Jy het ons geabba kind van ons Jy het ons crie hoogste punt laat bereik Sprei jou ook uit in jou oudag Geniet jou dae van uit die tuig wees E gamilwe ke nna Rralebelo Ke nna khunou ya maralladithota Ek Rralebelo het haar gemelk Ek die donkerrooie wat op die heuwels ronddwaal Die inhoud van die artikels in die bundel is goed gekies en word gebalanseerd aangebied.