SQL2K

AcronymDefinition
SQL2KSQL Server 2000 (Microsoft)