STAFFIO

AcronymDefinition
STAFFIOSit There And Flippin' Figure It Out (polite form)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Eisoes yn ystod y flwyddyn academaidd bresennol penodwyd chwe darlithydd gan Brifysgol Aberystwyth fel rhan o Gynllun Staffio Academaidd y Coleg.
Mae Yours Sincerely yn darparu atebion personel effeithiol i ofynion staffio dros dro a pharhaol.
Mae Cynllun Staffio'r Coleg yn ein cynorthwyo i gynyddu'r modiwlau a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn gyfle cyffrous inni ddatblygu darpariaeth Gymraeg o'r newydd mewn rhai meysydd.
Mae hefyd yn golygu ein bod mewn sefyllfa i ehangu'r dewis ar gyfer myfyrwyr drwy ddatblygu modiwlau newydd ar agweddau cymdeithasol, gwledig, a gwleidyddol o ddaearyddiaeth ddynol gyfoes drwy gyfrwng y Gymraeg." Cryfhau'r ddarpariaeth Gymraeg yn y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg Ar ddechrau mis Hydref bu i'r Dr Huw Morgan gychwyn ei swydd fel darlithydd Ffiseg cyfrwng Cymraeg yn y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg, yn dilyn nawdd drwy Gynllun Staffio newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
13:00 - Cyhoeddi penodiadau cynllun staffio a phrosiectau academaidd, yng nghwmni'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews AC.
YNG nghyfarfod cyntaf Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar Fawrth 30, cymeradwywyd argymhelliad i gyllido'r swyddi academaidd cyntaf i gael eu creu yn sgl cynllun staffio academaidd y Coleg.