STEIM


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
STEIMStudio for Electro-Instrumental Music (Amsterdam, Netherlands)
STEIMSoftware Engineering Environments Technology Evaluation, Integration, and Measurement
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ek wil graag my dank teenoor die Universiteit van Pretoria uitspreek vir die finansiele steim om hierdie artikel moontlik te maak.
At a time when one of the world's leading centers for electronic music, the Studio for Electro-Instrumental Music (STEIM), is coming under serious governmental scrutiny for being "closed and only appealing to a niche audience" (see STEIM's Web site, www.steim.org, for more information [accessed 20 August '2008]), a volume which demystifies the theory and practice of electronic music is urgently needed.
As 'n semiotiese kategorie word medium gekenmerk deur die kodes en sensoriese kanale waarop dit steim. Drie mediafamilies word onderskei, naamlik verbaal, visueel en gehoor (ouraal) wat korrespondeer met die drie kunssoorte naamlik literatuur, visuele kunste en musiek.