STIV / ST-TVH

AcronymDefinition
STIV / ST-TVHStar Trek, Fourth movie / The Voyage Home