STIW

AcronymDefinition
STIWSet Terminal Interrupt Word (software program command)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y fantais o wneud stiw yw fod modd cadw'r cyfan neu'r gweddill yn y rhewgell dros nos a dyna bwdin fory yn barod.
Bydd Tudur yn cyfarfod disgynnydd un o denantiaid cynharaf rhandiroedd Cwm Rhondda a bydd Bethan - hefo cymorth arbenigwr - yn paratoi stiw cwningen ac 'uwd'' llysiau gan ddilyn llyfr rys[sz]it o'r cyfnod.
Yn ei farn o, stiw oedd be gafodd o, efo cap llawn gwynt ar ei ben o.
Mi gawson ni'n plesio'n arw gan y bwyd - mi fedrai argymell y crempog efo afal, sinamon a hufen ia, stiw Fflandrys (maen nhw'n rhoi siocled yn y grefi...) a stiw pysgod anhygoel yn De Kollebloeme, un o'r tai bwyta wrth ymyl yr eglwys.
Erbyn hyn, roedd y duwiau eraill i gyd mewn stiw achos rodd hi'n greisus am nad oedd dim yn tyfu ar y ddaear am nad oedd Demeter yn gwneud dim ond hiraethu am ei merch.
Mae llawer o ddefnydd i'w gael o rosmari, sef hefo cig oen i roi blas da; mewn cawl, salad a stiw.
A chwarae teg i Culpepper, mae o'n awgrymu y dylech chi gymryd y dail neu'r gwreiddiau mewn gwin gwyn, neu fwyta'r dail fel perlysiau mewn stiw.