STOF

AcronymDefinition
STOFSeminole Tribe of Florida (Native American tribe)
STOFSlosh Test Orbital Facility (European Space Agency)
STOFStandard Tactical Operations Facility
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Stof lo go iawn, a sychodd ein dillad yn grimp, a gyda phaned o goffi a waffl, roeddwn yn berson bodlon iawn fy myd.
Dit verskil ook van Eilande deurdat dit hier nie gaan om die hersirkulering van kulturele stof nie, maar oor die oorplasing van kulturele gegewens van een kulturele domein na 'n ander, met as dormante potensiaal die vervanging van die een kulturele sfeer of tradisie met 'n ander.
Wfft i'r rhamantu felly, a dwi'n gwerthfawrogi pob dyfais a datblygiad modern sy'n ei gwneud yn bosibl i mi gael bod yma y funud hon yn lle slafio uwch ben stof neu bentwr o ddillad!
As postmodernis, as queer skrywer in die sekspolitiese sin van die woord en as subjek vir 'n leser as analis bied sy werk heelwat stof tot ontginning.
Die gebruik van Bybelse stof spreek tot 'n wye gehoor en sluit verder aan by die indruk wat die meeste mense van die Griekwas het as diep gelowig.
Ook by Van Daele en Hugo word geen verlore testikel toegelaat om in die stof te rol soos in Willem se teks nie.
Die verveelde Europeer kom soek opwinding en stof vir sy skryfwerk in Johannesburg en in Kaapstad.
Die vorm hou egter nog aan om die leser stof tot vertroosting en plesier te bied.
Oor die algemeen is die bydraes verstaanbaar geskryf--ook vir belangstellende nievakkundiges--maar enkeles is moeiliker verteerbaar, nie soseer omdat die stof ingewikkeld is nie, maar omdat die uiteensettings nie orals logies gestruktureer is nie of die formulerings onnodig kompleks is.
Hy stof eerder gedagtes af terwyl hy die visvangrak reg rangskik.
Leti Kleyn, daarenteen, illustreer plesierig akademies hoe konkrete poesie daar kan uitsien (6.6) en nooi lesers dan uit om self sommer met 'n sker aan die werk te spring, maar met die waarskuwing: "Jy sal moet uithaal en wys om stof in die meesters se oe te skop."