SVCH

AcronymDefinition
SVCHSt. Vincent Charity Hospital (Cleveland, OH)
SVCHSuperior Vena Caval Hypertension (lungs)
References in periodicals archive ?
137/2006 Sb., v platnm znen (dle jen zkon ) k zajiten plnen svch povinnost vyplvajcch z casti v zadvacm rzen poskytnout jistotu ve vi 4 800 000 CZK.
Deposits and Guarantees required: Uchazec poskytne jistotu ve vi 450.000,- Kc formou sloen penen cstky na cet zadavatele (viz zadvac dokumentace), bankovn zruky nebo pojiten zruky, a to k zajiten plnen svch povinnost vyplvajc z casti v zadvacm rzen po dobu zadvac lhuty /120 dn/.
Deposits and Guarantees required: Uchazec poskytne zadavateli k zajiten svch povinnost vyplvajcch z casti v zadvacm rzen ve smyslu 67 zkona jistotu ve vi 10 000 000 CZK.
Deposits and Guarantees required: Zadavatel poaduje dle 67 Zkona, aby uchazec k zajiten plnen svch povinnost vyplvajcch z casti v zadvacm rzen poskytl jistotu ve vi 500 000 CZK (slovy pet set tisc korun ceskch) formou bankovn zruky, nebo pojiten zruky, nebo sloenm penen cstky na cet zadavatele (dle jen penen jistota ).
Deposits and Guarantees required: Zadavatel bude poadovat, aby dodavatel k zajiten svch povinnost vyplvajcch z casti v zadvacm rzen poskytl jistotu ve smyslu 67 zkona.
Deposits and Guarantees required: Zadavatel poaduje, aby uchazec k zajiten svch povinnost vyplvajcch z casti v zadvacm rzen poskytl jistotu ve smyslu ustanoven 67 ZVZ, kter cin 110 000 CZK u kadho uchazece.
Deposits and Guarantees required: Zadavatel poaduje, aby uchazeci k zajiten plnen svch povinnost vyplvajcch z casti v zadvacm rzen poskytli jistotu.