SWYN

AcronymDefinition
SWYNShare with Your Network (online marketing)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
For the concluding instruction to keep dogs and pigs out of the church, however, Fowler refers to the obvious forts, the seventy-first capitulum of Charlemagne's Admonitio generalis.(28) But in both the Admonitio itself and in Ansegisus' Capitularium collectio (I.lxvii), this prescription mentions dogs only; we search in vain for Wulfstan's incommodious swyn until we come to Radulf's adaptation of this same phrase for his second capitulum: 'non sint [ecclesiae] canibus et porcis peruie' (CCCC 265, p.
Instead of encouraging words or sound doctrine, however, Roger gets the Manciple, whose promise to "doon ese" soon degenerates into "Fy, stynkyng swyn! Fy, foule moote thee falle!" (25, 40).
Unawd Gymraeg: Hunan Ddewisiad: 1af Erin Swyn, Llannefydd.
Christopher Millington Woods, 48, of Swyn y Nant, Broughton, Cowbridge, had denied the speeding charge and another of not supplying information as the keeper of a vehicle.
Students from Coleg Sir Gar in Llanelli, Camarthenshire, won Club of the Year (age 13 and over), while Dyffryn Nantlle Film Club, in Gwynedd, won Best Live Action (age 12 and under) for their Welsh-language horror short entitled Swyn.
Fflur said she will share them with younger sisters Mari, five, and Swyn, six.
Much loved husband of Enys, dear father of Richard and Catrin, respected father in law of Eiri and Chris, proud taid of Efan, Anna, Saran, Swyn and Katie, cherished son of the late Richard and Elizabeth Thomas of Brynmair, Park Avenue, Aberystwyth.
Yn y Canol Oesoedd, roedd y briodasferch yn gwisgo rhosmari ar ei phen , ac roedd y priodfab a'r holl wahoddedigion i gyd i fod i wisgo sbrigyn o rhosmari, ac o'r arfer hwn, mae debyg fod swyn cariad yn tarddu.
Meirionydd results U14 Reading: 1) Prysor & Eden YFC (Elain, Swyn, Alaw); 2) Maesywaen YFC (Elain, Catrin, Lliwen); 3) Maesywaen YFC (Daniel, Jac, Llion).
WILLIAMS Tegfryn (Tecs), Ar Ragfyr 21ain, yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, wedi cyfnod hir o anhwylder, bu farw Tegfryn (Tecs), Pencaer, Wdig, priod annwyl Lowri, tad tyner a chefnogol Siwan, Gwenno, Huw a'r diweddar Dafydd, taid balch Aled, Sion, Rhodri, Lowri, Ffion a Swyn, tad yng nghyfraith Tim, Pol a Non, brawd, brawd yng nghyfraith ac ewythr rhadlon.
"Ond roedd o isio 50, felly roedd gen i ddau neu dri lleuad llawn i dynnu'r 17 arall!" Mae'r cerddi yn darllen fel stori bron iawn - mae'r rhai ar y cychwyn yn bryderus o''r tywyllwch, yna mae''r goleuni a''r swyn a''r mwynhad yn cymryd drosodd ac erbyn diwedd y llyfr rydym yn dathlu''r nos a''r Nadolig yn arbennig.