SYRCA

AcronymDefinition
SYRCASaskatchewan Young Readers' Choice Awards (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Directors Alexandar Popovski of "Bir Yaz Gecesi RE-yasy," Muharrem Euzcan of "Dolu DE-E-E-n BoE- KonuE-" and Yyldyrym Fikret Uray- of "Syrca Hayvan Koleksiyonu" were among the five nominees for the best director of the year award.
Mae'r rhaglen, a elwid gynt 'Cymru yng Nghaeredin', yn cynnwys cwmniau arloesol o Gymru sy'n gweithio ym meysydd theatr, dawns a syrcas sy'n dangos dyfnder ac ehangder y sioeau sy'n cael eu creu yng Nghymru ar hyn o bryd a sut mae hyn yn adlewyrchu gwlad gyfoes ac amrywiol.
One of the two African elephants used in the filming of Y Syrcas
Allen added that Ifans was also approached to star in Y Syrcas - a Welsh language family film about a remote village in 19th century Ceredigion which gets thrown into disarray with the arrival of a circus.
Pan fydd bysus drudfawr yn dod i Gnarfon yn hysbysebu''r pethau gorau am Gymru a''r Gymraeg, y cyfan yn un syrcas liwgar, Radio Cymru yn paldaruo amdano ddydd a nos, Caradog Jones (yn lle Chris Bonnington) yn mynd a Fflam y Ddraig i copa''r Wyddfa, fel y Cymro cyntaf i ddringo Everest, plant ysgol yn chwifio''r Ddraig Goch ac yn dysgu am arwyr Cymreig - byddwn wedi ennill rhywbeth.
Bydd cyfle i wylio Tylwyth, cyngerdd agoriadol yn fyw o'r Pafiliwn ar nos Wener 2 Awst am 8.00, lle fydd syrcas gerdd gyfoes yn dod a chwedlau Dyffryn Conwy'n fyw.
Pam fod angen i hanner holl ddarlledu Cymraeg y bore gael ei roi i'r syrcas yma a'r trydar hanner-pan am Londonistan?
Gan obeithio wir na fydd hyn yn sefyllfa o'r un yw'r clowns yn y Syrcas, yr un yw'r mwnciod yn y sw, yr un morwyr sydd ar fwrdd y llong, fedr llewpard ddim newid ei smotiau.
Ond mi oedd hyn yn ganlyniad i syrcas ddemocrataidd a barodd flynyddoedd, gyda'r Pwyllgor Diwylliant yn comisiynu adroddiad ac yn pwyllgora am wythnosau.
Rydw i wedi bod yn euog yn y gorffennol o sgwennu colofn Scrooge, yn mynegi sut mae''r holl syrcas yn mynd ar fy nerfau.
PONTIO have announced the full programme for the third 'Gwledd Syrcas Feast', a nine-day event dedicated to contemporary circus, which will take place between Thursday 18 and Saturday 27 July.
Byddai Juvenal, y dychanwr craff a gyfeiriodd at y tueddiad i roi bara a syrcas i'r werin yn oes y Rhufeiniaid yn dangos falle nad ydyn ni cweit wedi cyrraedd lefel y Rhufeiniaid eto, lle roedd rasiwr chariots yn gallu ymddeol yn 42 oed ar ol ennill gwobrau ariannol fyddai'n cyfateb i PS42bn yn yr oes hon.