SLVA

(redirected from Serial List Viterbi Algorithm)
AcronymDefinition
SLVASecond Language Vocabulary Acquisition
SLVASerial List Viterbi Algorithm
SLVASri Lanka Veterinary Association
SLVASurvivability/Lethality/Vulnerability/Analysis (US DoD)