SRBP

(redirected from Sheboygan River Basin Partnership)
AcronymDefinition
SRBPSynthetic Resin Bonded Paper
SRBPSheboygan River Basin Partnership (Sheboygan Falls, WI)
SRBPSignaling Radio Burst Protocol (wireless communications)
SRBPSelf-Recorded Blood Pressure
SRBPSupplemental Retirement Benefits Program (various organizations)
SRBPSystému Riadenia Bezpecnosti Práce (Slovak: Safety Management System Works)