SoDdGA

AcronymDefinition
SoDdGASafle O Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (Welsh: Site of Special Scientific Interest)
References in periodicals archive ?
Roedd yr hen Gyngor Gwarchod Natur wedi prynu darnau o'r SoDdGa - ddarnau oedd yn llai ffafriol i ffermwyr fel rhannau serth, anhygyrch.
Mae difrodi SoDdGA yn fater lle mae'r heddlu'n cydweithredu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae nifer o wahanol bethau y gellid eu gwneud i wneud llanast o safle, er enghraifft cwympo coed, difrodi cerrig neu yrru dros safle.
Mae'r SoDdGA yn rhan o un ehangach Coedydd Dyffryn Wnion ac ar un ochr i'r afon yn dilyn gwythien galchog o gefn Cadair Idris a thir Stent.