SoDdGA

AcronymDefinition
SoDdGASafle O Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (Welsh: Site of Special Scientific Interest)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Roedd yr hen Gyngor Gwarchod Natur wedi prynu darnau o'r SoDdGa - ddarnau oedd yn llai ffafriol i ffermwyr fel rhannau serth, anhygyrch.
Mae difrodi SoDdGA yn fater lle mae'r heddlu'n cydweithredu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae nifer o wahanol bethau y gellid eu gwneud i wneud llanast o safle, er enghraifft cwympo coed, difrodi cerrig neu yrru dros safle.
Mae Afon Eden sy'n tarddu yng Nghors Goch Trawsfynydd ym Meirionnydd, wedi'i dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA).