TAAL


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
TAALTheoretical and Applied Linguistics (University of Edinburgh; UK)
TAALTaneja Aerospace and Aviation, Ltd. (India)
TAALTwo-Allele Autosomal Locus (genetics)
References in periodicals archive ?
Other scientists said that oxygen levels in Taal Lake had been affected by Taal volcano, which is found at the centre of the lake.
The grand prize went to the Taal Vista Hotel team, comprised of Adrian Romen Mendoza, Marc Kevin Villanueva and Norbert Salvilla.
Met die fokus op taal en intertekstualiteit, laat dink die titel van die bundel aan 'n netwerk van drade, wat dan ook dien as 'n metafoor vir intertekstualiteit--'n bekende aspek van Crous se werk.
Most have stayed with their relatives away from Taal, but others have returned to their homes near the volcano's danger zone.
Uit Sebeok (1991) se kommunikasiemodel word dit andersyds duidelik dat sowel die eksterne konteks, met ander woorde die omgewing waarin die kommunikasie plaasvind, as die interne konteks, naamlik die mikro-aanwending van die taal, 'n wesentlike invloed op die kommunikasieproses uitoefen.
Good thing the Ilagan mansion remained, and it is now Galleria Taal, the grandest camera museum in the Philippines.
Net die aanhaling uit sy "woord vooraf ": "Kaaps is 'n taal, 'n taal in die sin dat dit die volle lot en noodlot van die mense wat dit praat, dra; die volle lot, hulle volle lewe met alles wat daarin is; 'n taal in die sin dat die mense wat dit praat, die eerste skreeu in die lewe skreeu in hierdie taal, al die transaksies van hul lewens beklink in hierdie taal, en hul doodsroggel roggel in hierdie taal.
Die ondersoek sluit aan by Julia Kristeva om vas te stel in watter mate Breytenbach vernuwend oor die lyk skryf; in teenstelling met sy voorgangers soos byvoorbeeld Opperman wat in 'n besonder pietisties-afstandelike taal oor die lyk van die gestorwe moeder skryf in sy gedig "Mev HSM Opperman".
Hierbenewens ressorteer ideologie in die sosiolinguistiek op die makrovlak waar dit gaan om taalstatus en die persepsies wat lede van 'n gemeenskap van hul moedertaal of enige ander taal of tale in die gemeenskap het.
This 14-hectare gently rolling terrain offers elegance tucked in nature's tranquility with majestic views of the Taal Lake and Volcano.
Nestled atop a logged-over hill overlooking Taal Lake is the sprawling 3-hectare Taal View House, a drug rehabilitation facility that has become a refuge for about 100 inmates undergoing treatment for drug abuse and other behavioral issues.
Naar de werkexterne opvattingen van Herman de Coninck (1944-97), over Afrikaanse taal en politiek, en meer specifiek over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika na de eerste democratische verkiezingen sinds de opheffing van het apartheidsysteem (27 april 1994), is nog maar weinig onderzoek verricht.