TACLO

AcronymDefinition
TACLOTactical Air Command Liaison Officer
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Mi rydan ni'n ffansio taclo rhyw broblem fach arall rwan.
Ond mae Nesta yn profi ei bod yn fwy na cheg fawr wrth iddi geisio eu taclo. Ai peth doeth yw hynny neu a fydd hi'n talu'r pris am ei hyder arwrol?
Ar dudalennau'r Western Mail ddoe, darllen am y ffordd y dylid taclo tlodi plant yng Nghymru ac yn yr un papur, hanes elwa annheg rai sy'n prynu ein tiroedd a'u gwerthu ymlaen am filiynau o bunnoedd.
Fe fydd y Rhaglenni Cydgyfeirio yn helpu i gynyddu swyddi ac yn taclo segurdod economaidd.
Cewch gyfle i hel atgofion am rai o'r ceisiau anhygoel, taclo dirdynnol a'r torfeydd swnllyd fu'n cefnogi'r tim.
Pe byddai Ryan Jones ar ei orau, dylai'r tim fod yn gallu croesi'r llinell fantais, ond yr hyn y mae ei angen yw i'r wythwr, ac yn wir y ddau glo hefyd, gadw'r meddiant a hyrddio yn eu blaenau, yna pasio cyn cael eu taclo.
Mae trydedd gem Cyfres Ryngwladol Dove Men yr hydref yn addo bod yn ornest corfforol gyda'r tim o'r Mor Tawel yn enwog am eu taclo ffyrnig a'u hamddiffyn brwdfrydig.
Simon Easterby yn amlwg yn taclo Chris Czekaj heb y bx00EA;l - ond welodd y dyfarnwr, na'r llumanwr y drosedd, a chawson ni ddim hyd yn oed gic gosb Llun: Robert Parry Jones
Marathon Eryri 2013 S4C, 8.30pm Ddoe oedd diwrnod Marathon Eryri pan fu dros 2,000 o redwyr yn taclo un o'r cyrsiau caletaf yn y calendr rhedeg rhyngwladol.
BYW YN YR ARDD S4C, 8.25pm Yr wythnos hon bydd Bethan Gwanas yn taclo to eco ei sied yng ngardd Ffrwd y Gwyllt.
Ar y cae, byddai yn taclo fel JCB yn sgyrnygu fel arth loerig, ac yn bwgwth pawb o fewn deg llath iddo.
Cawn ddal i fyny 'r holl weithgaredd ar y Patsh yn y rhaglen gyntaf hon, a'r holl brosiectau sydd angen eu taclo yng ngardd Bethan Gwanas yn ei gardd yn y Brithdir ger Dolgellau.