TAER


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
TAERTelemetry Analog Equipment Room
TAERTakshashila Academia of Economic Research (Mumbai, India)
TAERTime, Azimuth, Elevation, Range
References in periodicals archive ?
The initial scope of this project will include the replacement of the current TAeR systems within Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust.
Taer is available exclusively from Harvey Nichols' Beyond Beauty or by mail order on 01753 759 720.
Ronald Butchoy Capuno Taer, 34, was arrested for possession of P25, 000 worth of shabu and drug paraphernalia, said PO3 Richard Timbal of the Provincial Public Safety Company of the Bohol Provincial Police Office.
Pan dremiaf drwy'r caddug, pob hyn a hyn, Daw wyneb diaddurn yn galchog wyn, A drws sy'n agored i'r awyr iach, I'm hannog a'm harwain i Carreg Bach; Ond er cryn obeithio a chwilio taer Ni fydd unrhyw son am Sion Thomas y saer.
Roedd y newyddiadurwr Henry Williamson yn ffugio straeon yn Llundain ddegawdau lawer yn l er mwyn plesio ei olygydd taer.
The peppermint in Taer Icelandic Bath Therapy was an instant pick up and the scent of fir needles made me think of Christmas - it's a great gift idea.
Taer Icelandic, Iceland's first ever range of natural facial skin care products, is about to debut in Fred Segal stores in the U.
Ar yr unionadeg panydymyn llawn hunanhyder wedi ennill y Gamp Lawn; pan gawsomam y tro cyntaf er dyddiau Hywel Dda, dros 1,000 o flynyddoedd yn ol, ddeddf ddwyieithog yn cael ei phasio yng Nghymru; pan mae yna gymaint o ewyllys da tuag at yr iaith a galw taer yng Ngwent am ysgolion Cymraeg; pan mae hyn i gyd yn digwydd y mae yna bethau eraill sydd yn bygwth ein hunaniaeth a'n ffordd o fyw.
Refresh yourself after cleansing, or just when you feel the need, by spritzing the Taer Icelandic
Mi gymrodd ymbilio taer ar fy rhan i yn bersonol i berswadio'r penaethiaid i adael i mi gynnal reslo proffesiynol yno.