TAFOL

AcronymDefinition
TAFOLThe Association For Objective Law (Albuquerque, New Mexico)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Lle ceir ermio dwys a defnyddio llawer o slyri mae dail tafol yn fwy amlwg, ac ysgall lle cedwir defaid yn unig.
Gyda ffermio dwys, gall dail tafol achosi llawer o broblemau, yn enwedig pan ddefnyddir slyri ar y tir.
Yn 'l y ffigurau a gyhoeddwyd o'r arbrofion a wnaed gan Sefydliad Ymchwil Tir Glas Iger ar ddail tafol mae'r ddalen lydan yn gorchuddio cymaint o ddaear nes rhwystro'r tyfiant oddi tanynt.
TYBED a sylweddolir cymaint o golled a wna'r chwyn dail tafol mewn tir pori neu dir ar.
Roedd yn cyfeirio at stori a adroddodd ei nain wrtho am ddail tafol. Meddai, "Mi fyddai hi yn mynd i gadw cwmni at hen wreigan oedd yn byw yn Nhyddyn Castell ar Fynydd y Garn pan oedd hi''n blentyn.
Yn ogystal gwnaed defnydd o ddant y llew, y cyfardwf, mwsogl, chwerwlys yr eithin a dail tafol ac wrth fod yna gymaint o wahanol blanhigion wedi eu defnyddio, mae'n deg casglu fod penaddynod yn llawer iawn mwy o broblem erstalwm nag yr ydyn nhw erbyn heddiw.
Mi fm i'n siarad Chymdeithas Cymry'r Ucheldir yng Nghapel Curig beth amser yn l, ac wrth drafod rhai o'r planhigion ar l y sgwrs, fe wnaeth rai ddweud eu bod yn cofio cymysgu chwerwlys yr eithin, dail tafol (Rumex obtusifolius) a menyn heb halen i'w rhoi ar byrsiau'r gwartheg pan oeddent yn boenus.
Roedd yfed trwyth wedi'i baratoi o wreiddiau'r dail tafol (Rumex obtusifolius; broad-leaved dock) i fod yn llesol fel tonig.
Mae'n siwr eich bod chi yn ddigon cyfarwydd, fel finna, rhwbio dail tafol (Rumex obtusifolius; broad-leaved dock) ar eich coesau a'ch breichiau os oeddech chi wedi cael eich neu'r pigo gan ddanadl poethion, ond tybed wyddech chi fod modd defnyddio'r dail ar gyfer cricymala?
Doedd berwi gwreiddiau dail tafol i drin y crwn ddim yn un oeddwn i wedi'i glywed o'r blaen.
Dywedodd un wraig, arferai fyw ar fferm ym Mhentreuchaf, y byddai ei mam yn berwi gwreiddiau Dail Tafol ac yn golchi''r Ddrywinen efo''r trwyth ac y byddai''n clirio''n fuan iawn.
Ym mon y clawdd, roedd dail ifanc y gorthyfail (Anthriscus sylvestris; cow parsley), dail tafol (Rumex obtusifolius; dock leaves) a llau'r offeiriad (Galium aparine; cleavers) yn dechrau gwthio eu ffordd drwy'r gwair.