TAGU

AcronymDefinition
TAGUTransactions of the American Geophysical Union (journal)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Otashi ti ombinzi meni oya londa momithipa nuupokati womiyalu mbali: 190 otashi ti oya londa noonkondo, sho omutima tagu pombo omanga 120 otashi ti oya shuna pevi noonkondo, sho omutima tagu fudha po.
These opposed regions are the respective totemic domains of the two clans, linked by totemic bridges (tagu) such as the Milky Way.
Beth bynnag, pan beidiodd y tagu, mi wnes i sbio ar y botel tiger balm a meddwl "Roedd hynna'n union fel tase 'na deigar yn fy nghorn gwddw i ..."
Ac am wn i mai dyma''r rhan orau ohono - dechrau'r edrych ymlaen, pan nad ydw i''n teimlo fel tagu rhywun ar y stribed nesaf o dinsel a welaf.
O feddwl am y boen ynghlwm wrth grogi mae hi'n fwy tebygol o fod yn Senedd - brawd tagu yw mygu.
Otwa dhiladhila tuye koongundu odhindji momumvo tagu ya.
34, the new moon should fall on the 14th, as the month Tagu has only 29 days, cf.
BARN OS na welsoch chi'r rhaglen deledu ddiweddar ar Channel 4 am y lympiau anferthol o fraster sy'n tagu carthffosydd Llundain, mae'n siwr eich bod chi wedi darllen neu glywed am y 'fatbergs' yma llynedd.
A diolch yn fawr i Jean Pleming, Llanfairpwll am ei sylwadau am yr eirin bwlats, a diolch i Wynne Roberts, Tregarth am ei sylwadau yntau am eirin perthi neu eirin tagu. Mae sn y dylid gadael i farrug neu ias o rew guddio'r eirin perthi cyn eu casglu i wneud jin eirin perthi ac mi fyddai'n ddiddorol gwybod os oes rhywun yn gwneud hyn.
Roedd ei thye yng Nghaerfyrddin ar ochr yr hewl, heb fod ymhell o un o'r cylchfannau yna lle mae gyrwyr blin yn sgyrnygu ar ei gilydd a'r naill yn tagu ar fwg egsst y llall.
Otwa pumbwa wo aakintu mboka ye na uuthemba okuulika kutya omukalo gwopaibulo ogunipo tagu ya etele uutoye.