TAIMS

AcronymDefinition
TAIMSTomahawk Asset Inventory Management System
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
sajandi leide kasitlenud kolmes kategoorias: teraviljad--kohalikud kultivaarid voi kaubaartiklid; teised kultuurtaimed--kaupmeeste poolt sisse toodud voi kohalikku paritolu, samuti kogutud taimed looduslikust taimkattest; polluumbrohud.
Taimeleide on analuusitud ruhmades: teraviljad ja kaunviljad; olitaimed; koogiviljad; urdid, vurtsid, ravim-ning varvitaimed; polluumbrohud; ollepruulimisega seotud taimed. Eraldi on kasitletud kaubandust ja importi ning linlikku toitu.
Samas voisid uhed ja samad taimed taita mitmeid majanduslikke, kultuurilisi ning voimalik, et ka poliitilisi rolle, mis selgub alles erinevat tuupi materjale ja dokumente uurides.
Ka piltidel kujutatud taimed, mis voivad viidata teatud taimede olemasolule, kasutusele ja rollile igapaevaelus, ei ole mineviku uksuhene peegeldus, vaid pigem uldistuste, kogemuste, traditsioonide ja sumbolite kogumid, mille tahendus muutub moistetavamaks kirjanduslike tekstide, ajalooliste rituaalide, ebausu, traditsioonide ja teaduse arengu taustal (Sillasoo 2003a; 2003b).