TARFU

AcronymDefinition
TARFUThings Are Really Fouled Up
TARFUTotally and Really Fouled Up (polite form)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae amryw o straeon wedi tarfu ar hwyl yr Wyl yng Nghwmderi ar hyd y blynyddoedd.
Un rheswm dros ddewis Bunkum Backpackers oedd na fyddai Prif Weinidogion a thywysogion yn tarfu arnom amser brecwast.
"Fe gododd dau foda (bwncath) i ddechrau, fel tase rhywbeth wedi tarfu arnyn nhw, ac yn fe gododd hwn a hedfan uwch ben y coed.
Mae triawd o Gymry Cymraeg yn tarfu ar fy mhastai gan ofyn i mi dynnu eu llun.
Mae Mani yn gysgod ar y gorwel sy'n bygwth tarfu ar heddwch bregus gweddill ei deulu, er nad ydi aduniad teuluol yn rhan o'i gynlluniau.
Roedd gwylan yn crio ymhell yn rhywle ond doedd dim yn tarfu ar heddwch y pnawn godidog yma o Fedi.
Weithiau ro'n i'n anghofio hynny, ac mi oedd hi'n go rhwystredig gyrru dros y Mynydd Du ar ganol gem ac yn sydyn iawn yn cael Cowbois Rhos Botwnog yn tarfu ar gyffro ryw ail hanner.
Sawl gwaith ydw i wedi eu clywed yn dweud - "Rhywbeth i gadw ni fynd tan dri o''r gloch..." "Oes rhywun yn gwrando arnon ni dywed?" Cynddrwg yw pethau weithiau fel mod i''n teimlo mod i''n tarfu ar y cyflwynwyr fel gwrandawr!
Mae'n bosibl mai'r cychod pleser oedd yn tarfu arnyn nhw.
Yn l pob sn, ni fu'r Ysgol Fomio na'r safle o fawr gymorth i beilotiaid y Llu Awyr a hynny am fod niwl mr arfordir Llyen yn tarfu ar eu gallu i ymarfer a hedfan yn effeithiol.
Roedd yna un yn dal ei phen i fyny yn sbio arna i cystal a deud "H'mm, a phwy wyt ti'n feddwl wyt ti yn tarfu arnan ni fel hyn?"
Mae gan LS Lowry lun cofiadwy o Lyn Ebwy hefyd ac un arall o Bargoed, yn dangos y rhesi tai a'r gweithfeydd yn tarfu ar olygfeydd naturiol.