TASG

AcronymDefinition
TASGThe Anglican School Googong (Australia)
TASGTurkish Area Study Group
TASGTactical Air Support Group (USAF)
TASGTechnical Architecture Steering Group
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The Condo Shop is focused on: maintaining a high-quality, geographically diverse portfolio of rental housing located in Miami-Dade, Broward and Palm Beach counties; continually improving the quality of its portfolio through capital recycling, using asset sales to fund acquisitions, development and redevelopment; adhering to conservative financial policies, which provides TASG Development with ample liquidity and financial flexibility; and striving to maintain a positive, dynamic work environment with a team that is truly committed to being the best.
(8.) 23d TASS History, Jul-Sep 1971, Vol III, History of the 504th TASG, AFHRA, pp.
Petai'r gyfrol hon wedi syrthio ar fy nesg, tasg amhosibl fyddai hynny.
Hefyd bydd y cogydd dawnus Aled Williams yn ymuno e'r beirniaid i weld os fydd y ffermwyr yn adnabod eu cynnyrch mewn tasg adnabod cigoedd, hefo''u llygaid wedi''u cuddio y tu fl i fasg!
Tasg 'Gadael Tir' oedd llenwi'r bylchau gyda hanes brwydrau'r werin.
Roedd yn lle yn enfawr a dim ond models proffesiynol sy'n cael cerdded ar y catwalk enwog yna fel arfer - felly tasg frawychus iawn i mecanic bach o Sir Benfro!
Nid tasg hawdd fydd tawelu'r Ffrancwyr dawnus, a yrrodd y Saeson adref yr wythnos diwethaf mewn buddugoliaeth o 19-12.
"Nid tasg hawdd o bell ffordd fu dewis y gwrthrychau, a mwy anodd fyth fu cyfyngu eu nifer i gant.
Tasg arall yr wyf wedi ymgymryd a hi yw dod yn rheollwr llinell uniongyrchol i ddau brentis cynhyrchu cerbydau.
Yna, mae'r 10 yn brwydro am eu lle mewn tasg gneifio cyn i'r Athro Wynne brofi eu gwybodaeth yn 'Y Gadair'.
Tasg arall i'r gwyddonwyr oedd ceisio darganfod beth yn union yw lefelau'r plastig a phlastig micro yn y dyfroedd.
MAE cynchwaraewr Cymru Owain Tudur Jones yn credu y bydd MBi Llandudno yn wynebu tasg anodd i gyrraedd yr un uchelfannau a'u tymor cyntaf yn Uwch Gynghrair Cymru, wrth iddyn nhw ddechrau eu hail dymor yn y gynghrair.