TATW

AcronymDefinition
TATWTrance Around the World (podcast)
TATWTrip Around the World
TATWTotal Adipose Tissue Weight (human biology)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wel, roedd gynno fo tua 60 tatw. Ac maen nhw newydd ddarganfod tatws ar ddau fymi o'r Aifft, oedd hefyd tua 5,000 oed.
A deud y gwir, ers mynd amdani, dwi wedi cyfarfod nifer o ferched 50+ sydd newydd gael tatw...
"Fy nghorff i yw fy nyddiadur, a'r tatws yw fy stori," meddai'r actor Johnny Depp.
g in-law ooig The "Ink for Pink" event for Jill Hesketh was organised by her daughter Sam and her son-Toby Prior, a tattooist at Tatw Ddraig Ddu.
Mae siwrnai Ows yn llawn emosiwn a phoen wrth i bob tatw ddweud stori ac agor ei lygaid unwaith eto.
Er lles ei ferch, mae'n ceisio gwneud bywyd newydd iddo'i hun, a thrwy greu tatw er mwyn helpu ffrind newydd, mae'n sylweddoli pa mor debyg yw'r golled mae'r ddau ohonyn nhw wedi'i chael.
Cawn gip ar fyd Ows wrth iddo hel atgofion mewn dyddiadur sy'n cynnwys lluniau tatw s o'r gorffennol.
Mae'r opera'n dilyn dau unigolyn tra gwahanol - Awen, dylunydd tatw ac Anwar sy'n chyfieithu'r Beibl a'r berthynas rhyngddynt wrth i'w bywoliaeth gael ei fygwth gan gynlluniau datblygwr eiddo barus.
Rhoi tabw ar y tatw! Taw piau hi am hynny hefyd wrth iddyn nhw wfftio'r grefft.
Mae'r rhaglen yn crafu dan wyneb y tatw s a'r olew ac yn ffeindio pobl lawn emosiwn - aml yn ddewr, weithiau'n fregus.
Fe ddaru nhw hefyd eu dilyn ar hyd ffyrdd Eryri, mewn confensiwn tatws yn Llandudno ac i rali fawr y flwyddyn i gofeb Owain Glyndw r, Corwen.
Heb y plaladdwyr gellidcolli 30%y cynnyrch mewn tatw, llysiau deiliog a gwenith.