TEIM

AcronymDefinition
TEIMTimeFinder Exchange Integration Module (trademark of EMC)
References in periodicals archive ?
Siinceramente, eo axo kih as pessoas teim tanto preconceituh com emo pke a midia vulgarizoh o stylo, geralmente as pessoas axam kih emo eh akela pessoa kih soh sabe xorar pelos cantuh, kiih a unika coisa kih faaiz da vida eh reclamar, etc (14) [destaques nossos].
Of the 14 TEIM expenditure categories, expenditures on air transportation, bus transportation, rail transportation, and boat transportation, and fixed auto expenses were excluded since they relate predominantly to outbound tourism or are likely to be made in a visitor's residence area rather than in Washington, D.C.
GUALDA CABALLERO, Estrella (2004): "Del magrebi a la europea del este: sustitucion de la mano de obra agricola en la provincia de Huelva", en TEIM, Atlas de la inmigracion marroqui en Espana.
Mae araith Oberon, brenin y tylwyth teg, yn cychwyn fel hyn: Mi wn am lain ble tyf y teim yn wyrdd, A llysiau'r parlys, fioledau fyrdd, A glwys yn do i'r fan mae gwyddfid per Miaren Mair a rhosys dan y ser.
Mewn ambell fan roedd y gruw neu'r teim gwyllt wedi'i ddefnyddio i drin defaid ar y croen, ac mae'r blodyn menyn ymledol (Ranunculus repens) hefyd wedi'i ddefnyddio i drin defaid ar y croen.
Dyma damaid i aros pryd - un o hoff ryseitiau Bryn o'r llyfr: Ham wedi'i rostio a blagur brocoli (digon i 4 ) 2 goesgyn (hock) ham bach 1 nionyn wedi'i blicio a'i dorri yn ei hanner 1 foronen wedi'i phlicio a'i thorri yn ei hanner 1 coesyn seleri wedi'i dorri yn ei hanner 12 pupren 1 sbrigyn teim 4 ewin garlleg wedi'u plicio 8 coesyn blagur brocoli olew rep sudd hanner lemon Ar gyfer y sglein 50g mwstard seisnig 1 llwy fwrdd mel 100g siwgr demerara llond llaw o glofs Dull: Golchwch yr ham o dan ddwr |oer y tap.
'Ar Ian y mor mae carreg wastad Ble bum yn siarad gair a'm cariad 0 amgylch hon mae teim yn tyfu Ac ambell sbrigyn 0 rosmari.'
'Mi wn am lain lle tyf y teim yn wyrdd, A llysiau'r parlys, fioledau fyrdd,' yn ol araith Oberon yn nghyfieithiad gwych yr Athro Gwyn Thomas o Breuddwyd Nos Wyl Ifan, a 'fioledau fyrdd' ydi hi eleni hyd y gwela i.
Wrth gerdded ar hyd y ffordd, roedd y gruw neu'r teim gwyllt yn amlwg iawn.
"Mi wn am lain lle tyf y teim yn wyrdd, A llysiau'r parlys, fioledau fyrdd, A glwys yn do i'r fan mae gwyddfid per, Miaren Mair a rhosys dan y ser."
Yn eu mysg ceir olew iwcalyptus, teim a chamffyr, sy'n gyfrifol mae'n debyg am ei oglau dymunol.