TEIP


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
TEIPTowards Evidence-Informed Practice (healthcare)
TEIPTraveller Education Information Project
References in classic literature ?
Sudiev' kvietkeli, tu brangiausis; Sudiev' ir laime, man biednam, Matau--paskyre teip Aukszcziausis, Jog vargt ant svieto reik vienam
Kent Paul, CEO of Amerind, said in a statement that the broker's actions had "jeopardized" the TEIP program.
Brown & Brown of Washington's breach of its commitment caused financial harm and jeopardized the TEIP program," Paul said, in a press release.
Part of the resources targeted at TEIP schools comes from the European Social Fund.
It is important to expand mechanisms to properly evaluate the effectiveness of the TEIP programme to improve schools' outcomes.
The reliabilities for the TEIP were all high ranging from the total scale score (TSS) (Pre [alpha] = .
A repeated measures within subjects analysis indicated significant differences for both the SACIE and TEIP scales over time (Table 1).
Al fin que somos expertos en resolverlo todo, al fin que siempre a'i le atoramos con el alambrito, o pegamos con teip el mundo zurcido y parchado que nos han designado.
Mae e'r teip o fachan sy'n treial ei ore a dwi'n credu petai e'n cael y siawns y bydde fe'm gwneud partner, gwr a thad da," mynna Rhodri Evan, gan amddif fyn y cymeriad a bortreadir ganddo bob nos Sul ar S4C.
Ar y mwyafrif o ffermydd tu allan i Geredigion, yng nghyfnod y ceffylau, cedwid dau neu dri teip neu frid o geffyl ar bob fferm - rhai trwm fel y ceffyl gwedd i wneud y gwaith caled fel aredig, tynnu'r Og ac yn y siafft; ceffyl ysgafn i fynd yn y trap i gario'r teulu i'r oedfa ar y Sul neu i'r dref ar ddiwrnod marchnad; a merlen i'w marchogaeth.
Chi'n gwbod y teip, y cyhoeddwyr sy'n cael eu talu am roi plyg i'w llyfrau eu hunain mewn papurau newydd.
Mae'n hollol amlwg bellach fod yna un teip o berson ifanc mewn mwy o beryg o gwymp moesol na'r lleill.